POÉZIS

P O É Z I S

–  Versek és verselemzések  –


Következő >>

Honlapunk új fejezettel bővül. Fiatal olvasóim kérésére legkedvesebb költőim verseit veszem sorra, és melléjük csatolom egyéni reflexióimat. Régmúlt idők emlékeit elevenítem fel, amikor egyetemi előadásaimon lélekbúvárként elmerültünk egy-egy költő versének elemzésében. Olykor elég volt egy szó, egy jelző, és megindult a közös munka. Mindenki elmondhatta, mit jelent számára a szavak mögött rejtőző fogalom, mely olyan, mint a virágon a szirom: jelek, melyek mögül érzések, meglátások végtelen mélysége tárul fel. Ehhez csend és idő kell. Ez a kettő hiányzik ma legjobban. Éppen ezért segítek, hogy megláttassam a hajnalnak és naplementének leheletfinom színeit is.

Barlay Ö. Szabolcs      
Irodalomtörténelem doktora


Következő >>