Vasmisés híreink


 

Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek levele Szabolcs Atyának


Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök levele Szabolcs Atyának 

 


 

Lezsák Sándor az Országgyűlés alelnökének levele Szabolcs Atyának

 


 

Orbán Viktor a Magyar Köztársaság volt Miniszterelnökének levele Szabolcs Atyának

  


 

dr Wilhelm Ottó köszöntője Szabolcs Atyának

 

 

KEDVES ATYA!

KEDVES BARÁTAIM!

 

Ízlelgetem a szót: vasmise. Hihetetlen, mégis igaz: együtt ünnepelhetünk egy VASAKARATÚ, VASFEGYELMŰ, VASGERINCŰ ám testében törékeny és esendő, élő legendát.

A kilencórás lelki közösség nevében köszöntünk ATYA és köszönjük szenvedélyes prédikációidat, személyes példamutatásod!

Tudd meg hát, mit tettél velünk, és mit jelentesz nekünk?

Tükröt tartottál elénk, és az óta próbáljuk levetni gyarlóságunkat.

Iránytű lettél, aki a hiteles és helyes utat mutatja.

Számunkra Te vagy a VASÁRNAP, A LÉLEK NAPJA.

Ha téged hallgatunk, mi is szárnyalunk – közelebb a Teremtőhöz.

Megmutattad hitünk lényegét: a szeretetet, megtanítottál minket az emberségre, törődésre, adakozásra. A vasárnapi metamorfózisaink során lárvákból / rövid időre / pillangókká változunk.

Mit jelentesz hát nekünk?

Hidat a túlsó partra, fénylő gyertyát a koromsötét adventi templomban.

Ezért hát köszönjük korholásaidat, intelmeidet, lobbanékony, érzékeny reakcióidat, kivételes műveltséged és világlátásodat. Köszönjük az isteni gondviselésnek, hogy hozzánk irányított téged: Prohászka és Mindszenty szellemének hiteles képviselőjét, letéteményesét.

Önzők vagyunk és további 90 évre kérünk, hogy maradj velünk!

.

Társaim számára viszont kérek egy keresztet a homlokomra.