Indítlak - Barlay Ö. Szabolcs
 

Apostola leszek a Vándor Evangéliumnak

 


VÁNDOR EVANGÉLIUM A FALVAKBAN


A magyar falvakban minden más, mint a városokban. Más a hitélet is,- másként kell megszólítani az embereket. Ismerni kell szívük fájdalmát. Érteni kell a nyelvükön.

Az egyház életében most nagy átrendeződés zajlik. Míg az elmúlt században a falvak hitélete volt élettől duzzadó, most a városok plébániai váltak a hitélet bástyáivá. Az un. Bázis közösségek, karizmatikus mozgalmak mindegyike a városok híveit, fiataljait szólítja meg. A paphiányt is elsősorban a vidék érzékeli. Kisebb falvainkban már nincs jegyző, orvos, gyógyszerész, vasutas, tanító, de pap se. Tudunk olyan faluról, ahol már nem szól a harang.
Sok család beköltözött a városba. Nincsenek fiatalok, nem hallani gyermek kacagást… Olvassuk el Somogy püspökének, a Beton atyának nevezett Balás Béla püspöknek velőt rázó sikolyát az Indítlak lapjain, és lépjünk ki városi életünk biztonságot jelentő érzésvilágából, és akkor majd szemünk elé tárul a halálra ítélt magyar falvak helyzete… Circumdederunt me gemitus mortis.

Az okokról itt most nem kívánunk szólni, különösen nem a legfőbb okról: a hétmilliót meghaladó gyermektelenségről, mely az egész ország lelkiismeretét terheli. Nemcsak a városokét, de a falvakét is: hétmillió bölcső helyett hétmillió fekete koporsó… E koporsókból kiáltunk zokogva feléd Uram… De profundis clamavi ad te Dominum… Mohács óta nem volt ilyen siralmas falvaink élete, mint napjainkban.

Éppen ezért fogjunk össze, és segítsünk egymáson. Ehhez néhány olyan alapigazság elfogadására van szükség, melyben mindannyian megegyezünk:

1. Nem teszek különbséget városi és falusi ember között

2. Isten arcára és hasonlatosságára van teremtve mindegyik

3. Minden erőmmel segíteni szándékozom a magára hagyott falvak lakóit

4. Apostola leszek a Vándor Evangéliumnak, hogy újból magyar keresztényekké váljanak


+

Az említett Vándor Evangélium mozgalmáról szeretném elmondani a legfontosabb tudnivalókat:

Az egyház legújabb élő sejtje LEGIO CHRISTI

Ennek világi (harmadrendi) ága a REGNUM CHRISTI

Ennek magyar változata hozta létre a VÁNDOR EVANGÉLIUM MOZGALMÁT.


Minderről igyekszem gyors információt adni. Egyelőre ezt tesszük fel az Indítlakra.


(FOLYTATJUK)