LÉGY TE IS A VÁNDOREVANGÉLIUM APOSTOLA


Az egyik budapesti kápolna sokgyermekes közösségéből indult el a családok életét elmélyíteni akaró mozgalom, mely már országos hírűvé vált. Sőt már külföldi újság is írt a mozgalom magyar eredetéről és gyors terjedéséről. Sikerének titka az egyszerűség. Valóban nem kell más, mint átvenni (pl. itt Székesfehérváron tőlem: Barlay Szabolcs atyától) egy kis csomagot, amit a hívek elneveztek SZENT SZATYORNAK.
Vajon mit rejt magában ez a „szatyor”? Mindent, ami egy kis családi oltár elkészítéséhez szükséges. Vagyis van benne Biblia, Rózsafűzér, Gyertya, két kép a Szűzanyáról és a Pápáról, valamint egy Tájékoztató imafüzet, amelyből megtudható, mit és hogyan kell a Vándorevangélium családi misszióban cselekednünk.
Ennek az egyszerű csomagnak az átadásával tulajdonképpen megtettük az első lépést. Ezzel ugyanis hitet teszünk családunk, egyházunk, hazánk, városunk, községünk iránti aggódó szeretetünk mellett.
Ami pedig a gyakorlatot illeti, ime:
Szép, tiszta fehér terítővel letakarva egyik kis asztalkánkon (vagy éppen a legnagyobb ebédlő asztalon?) rögtönzött oltárt csinálunk - gyermekeink ötleteit figyelembe véve ! -, meggyújtjuk a gyertyát (lehet többet is), - felékesítjük a tavasz „csodáival”, illatos virágaival. Középre tesszük a Bibliát, melyből előre kikeressük az Imafüzetből az aznapi evangéliumi szakaszt.
A mindannyiunk számára legalkalmasabb időben (este felé?) összejövünk a családi oltárnál, elimádkozzuk, vagy elénekeljük a Jöjj Szent Lélek Úristen „hivogatót”. Az önként vállalkozó családtag (az édesapa is !) elolvassa Jézus üzenetét. Ezt követően akár a mellékelt szöveg, akár saját gondolataink alapján elmondjuk, hogy mit is üzent nekünk ezekkel a szavakkal Jézus. Végül közösen egy tized rózsafűzért imádkozunk családunkért, szeretteinkért, hazánk jövőjéért.
Három napig mi végezzük ezt a szent szolgálatot, és átadjuk a következő családnak. Ezért nevezzük v á n d o r - nak ezt a bibliaolvasási mozgalmat: tíz család alkot egy láncszemet.
Csodálatos élményekről számolnak be azok, akik tagjai, apostolai ennek a családmissziónak

+

Freund Tamás agykutató húsvéti üzenete:

A számítógépes játékok virtuális valóságában fölnövekvő emberekben, a plázák vándoraiban, az elmagányosodott és céltalan fogyasztókból álló, arctalan tömegben előbb-utóbb előjönnek a legkegyetlenebb emberi tulajdonságok. Itt nincs más út, mint a jézusi szeretet, tanítás és áldozat.

A feltámadás ünnepe és valósága adjon új erőt és reményt nekünk ahhoz, hogy megújuló egyénekből és kis közösségekből újraépítsük ezt a gyenge és beteg társadalmunkat.

(Magyar Hirlap 2008 Húsvét)