LEGÚJABB ÚTRAVALÓIMÁDKOZZUNK  A  NYITRAI  HEDVIGÉRT !

Kereszténynek lenni sohasem volt könnyű. Magyarnak lenni, és maradni, szintén nehéz. De ha a kettő együtt él egy emberben, akkor az valóban nagyon nehéz. És hogyha ez a kettő egy törékeny leányban testesül meg, az olykor drámai, de nem végzetes.

NYITRÁN TÍZ NAPPAL EZELŐTT MEGTÁMADTÁK, ÉS KE­GYETLENÜL MEGVERTÉK MAGYARSÁGA MIATT HEDVIGET, AZ EGYETEMISTA LÁNYT.

Mindannyian tudjuk a történetet, a rendőri nyomozást, a Brüsszeli reakciót. Tudjuk, hogy a szlovák hatóságok letagadtak mindent, sőt hazugsággal vádolták az egyetemista lányt.

Nekünk még ennél is többet kell tudnunk! Azt, hogy a legnagyobb magyar apostol, P r o h á s z k a   O t t o k á r székesfehérvári püspök Nyitrán született, és megyéspüspökünkkel az élen, félévvel ezelőtt elzarándokoltunk Nyitrára.

Kérjük Prohászka püspök atyánkat, járjon közben a hős magyar egyetemista lányunkért, a testében lelkében megalázott Hedvigért, és álljunk ki mellette, hogy becsületét, magyarságát és hitét bátran megvallani tudja.