Böjte Csaba üzenete a kettős állampolgárságrólKedves Testvérek!

Többen is bíztattak, hogy fogalmazzam meg a magam álláspontját az erdélyi magyarság kettős állampolgárságával kapcsolatosan. Szeretettel, alázattal tettem eleget a felkérésnek.
Csaba t.
Népünket, csak is a szeretet, az önzetlen jóság, s a tiszta erkölcs teheti jobbá, értékesebbé. Az elutasítás, a kizárás, az elzárkózás, se egy pártot, se egy nemzetet nem tud, erősebbé, gazdagabbá tenni.
Az az ember, az párt, az a nép, melyik nem akar integrálni, befogadni, nagyobb lenni, szeretni, az el fog tűnni a történelem színpadáról. Jézus Krisztus, minden népet és minden embert meghív a maga országába, integrál győzedelmesen. Árpád vezér, a vérszerződésben testvérként befogad idegen törzseket, és megszüli a magyar népet. A történelem azoknak a nagyjainknak a nevét őrzi, akik befogadtak, otthont adtak, szeretettel integrálták az ajtónkon kopogtatókat.
A bezárkózó, testvéreket elutasító, a nemzetet szétamputáló politikusok, pártok felett nem kell ítéletet mondani, nem kell őket kirekeszteni, hanem imádkoznunk kell értük, hogy ők is az egyszerű emberben értéket, gazdagságot lássanak. Hogy érezzék az erőt, az áldást az Isten adta nagycsaládban, a gyermekben, hogy ők is vágyjanak a testvérben testvérre találni.
Ha nem győz a referendumon a jobbik ész, nem kell elszomorodnunk. Az idő így is úgy is nekünk dolgozik. Ezelőtt pár évvel még a magyar igazolvány is szinte égbekiáltó bűnnek tetszett, - határon innen és túl - nagyon sokaknak. Ma már úgy érezzük, hogy ennél többre, a kettős állampolgárságra is joga van az akarata ellenére a határokon kívül, született magyarságnak.
Hiszem, ahogy nem lehetett leállítani a francia forradalom eszméit, vagy a német újraegyesítés utáni vágyat, úgy nem lehet megállítani azt a folyamatot, hogy a "határon túli magyarok" otthonra találjanak a magyar testvéreik között. Hiszem, hogy a közel jövőben mindenképpen megvalósul ez a tiszta, szíveinkbe írott vágy. Hiszem, hogy megvalósul, mert a falak, a határok, nem Istentől vannak.
Fontos, hogy kimondjuk, az összetartozás utáni vágy nem valaki ellen irányul. Az egység utáni vágyat Isten oltotta a szívünkbe.
Hiszem, hogy bölcs alázattal, meg lehet kapni azt a jogi formulát, mely a Kárpát medence minden lakója számára elfogadható, mely mindenkit gazdagabbá tesz. Hiszem, hogy Isten olyan világot teremtett, melyben mindenki otthon érezheti magát.
Én Erdélyben születtem, és Erdélyben akarok meghalni, gyermekeinket a szülőföld iránti szeretetre nevelem, arra, hogy becsülettel dolgozzanak és mindenkivel éljenek jószomszédi viszonyban. És meg vagyok győződve arról, hogy nekem, mint magyar embernek, Isten erre reális lehetőséget adott Erdély földjén.
Arra kérlek, nagy nagy alázattal, hogy mondj Igent az Életre!
Igent a gyermekzsivajtól hangos családra.
Igent a népedre, s annak közös vagyonára.
Igent a testvérre, még ha határok választanak is el egymástól.
Igent egy Isten akarata szerinti, erőszakmentes testvéri világra.

Kisebb testvéri szeretettel, Böjte Csaba ofm