Világnézetek Pergőtűzében


Az Irástudók felelőssége

Csurka István írása

Apponyi Albert védőbeszéde Trianonban

BALCZÓ INTERJÚ

KEMÉNY A VÁLSÁG, DE AZ ISTENBEN BÍZÓ EMBER KEMÉNYEBB! - Böjte Csaba atya levele

„A magyarságot nem a vér, hanem a lélek adja…”

"GYŰLÜLET KONFERENCIA" PROHÁSZKA PÜSPÖKÜNK ELLEN

HOGYAN TOVÁBB? - Böjte Csaba atya levele

SÁTÁNI ÖSSZTŰZ A KERESZTÉNYEK ELLEN

Nyílt levél Balatonalmádi védelmében

Dr. Papp Lajos beszéde 2009. január 30.-án az Alkotmánybíróság előtt

NYÍLT LEVÉL DÉSI JÁNOS ELVTÁRSNAK

ELZÁLOGOSÍTOTTÁK A SZENT KORONÁT?

Cinkos, aki néma - Dr. Répás József, Kiskunlacháza polgármesterének beszéde

A Józan Ész halálára

Megszületett…

Egy régi dallam

Dr. Papp Lajos: "Tudatosan irtják a magyart!"

Meg kellene érteni már… (diafilm)

Ilyen volt Gyurkovics Tibor (1931 - 2008)

A FELELŐS MAGYAR KORMÁNY 1,6 MILIÁRD FORINTTAL TÁMOGATJA NÉPÜNK KIIRTÁSÁT

Adventi levél Erdélyből

RENDSZERVÁLTÁS EVANGÉLIUMA A METRÓÁLLOMÁSON 2008 ADVENTJÉBEN

MINDENT A HAZÁÉRT (Pongrátz Gergely emlékiratai nyomán 1956-ról)

Takács János: Gondolatok David Irving Felkelés című könyvének fordítása közben

A Sátán sikertelen harca XII. Piusz pápa ellen

NYÍLT LEVÉL AZ SZDSZ-ES KÉPVISELŐNEK, GUSZTOS PÉTER ELVTÁRSNAK

A PARLAMENTBEN GYALÁZTÁK PROHÁSZKA PÜSPÖKÜNKET

Vértanúinki emlékére (diafilm)

Az aradi vértanúk bitófa alatt elmondott utolsó mondatai

EGRI CSILLAGOK - 2008

A jövőbe látók

Kitiltották Istent… (diafilm)

NYÍLT LEVÉL AZ ORSZÁG MINISZTERELNÖKÉHEZ (diafilm)

Bábel Balázs kalocsai érsek Szent István-napi elmélkedése a Vatikáni Rádióban 2008.

Tiltakozás a XII. kerületi Turul emlékmű elbontása ellen

Nem Te vagy a gyilkos! - dr. Csókay András nyílt levele Papp Lajoshoz

Dr. Papp Lajos: Nyílt levél a Magyar Nemzethez

Meg kell tanulni élni a nők új lehetőségeivel

"Virágvasárnapon születtem, holtan..."

Olgyay Szabó Attila: A Harmadik Köztársaság vége

Jókai Anna ünnepi beszéde (2008. március 15.)

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete sajtónyilatkozata a népszavazásról

Lovas Rezső: Szakértelmetlenségi logika

Morvai Krisztina október 23.-i nyílt levele és beszédek

Elrabolt ünnepeink

P. Hofher József SJ levele XVI. Benedek pápának

P. Hofher József SJ levele Szili Katalinnak

Nemeskürty István: BÁMÉSZ NEMZET

A baloldalisag mint a humanizmus gyermekbetegsége

Pap, tanár, orvos

Ágnes - a Szent és a gyilkos

Barlay Ö. Szabolcs: A MEGHASONLOTT EVANGÉLIKUS LELKÉSZ A NÉP ITÉLŐSZÉKE ELŐTT

Az ismétlődő múlt (Interjú Lezsák Sándorral)

Dr. Papp Lajos szívsebész beszéde a pécsi Rendszerváltó Nagygyűlésen

Semjén Zsolt reagálása Gyurcsány Ferenc beszédére

A kormány hadjáratot indított az egyház ellen

VIGYÁZZATOK! A SÁTÁN A HAZUGSÁG ATYJA

Dr. Papp Lajos szívsebész: AZ ÉN MIATYÁNKOM

Dr. Papp Lajos szívsebész nyílt levele Horváth Ágnes egészségügyi miniszterhez

Fekete zászlót a házakra!

MÁRCIUSI – CHARTA...

Barlay Ö. Szabolcs: Riport az Őrzőangyallal

Barlay Ö. Szabolcs: A remény fészekaljai (A két tábor folytatása)

Barlay Ö. Szabolcs: A két tábor – Magyarország 2007-2008

Papp Lajos professzor ítélete

Az ateista filozófia és a hit

Dr. Bokor Imre: Ki kinek is az adósa?

Hit és erkölcs – Riport Barlay Szabolcs atyával

Kommunista terror – katolikus ellenállás

A kormány lopva felforgatja az alkotmányos rendet

Családrombolás felülről

A Magyar Püspöki Kar imája a trianoni döntés után

Rákóczi: Ima a Hazáért nehéz időben

Amit vet az ember, azt aratja !

Üzenet az agymosás korszakából

Molnár egészségügyi miniszter a halál kultúrájának lovagja

Ötvenöt éve robbantották fel a Regnumot

Tanuljunk a vadludaktól

Imádkozzunk Hazánkért

Mérföldkőhöz érkezett a magyar kereszténység
2006.11.05-én

Jókai Anna: Ima Magyarországért

Dr. Papp Lajos beszéde a Hősök terén

Fejre célozva, közelről lőtték ki a szemét!

Szemtanúk vallomása az erőszakról

2006. október 23. éjjel

Meghívó közös imára, Hazánkért

Dr. Papp Lajos szívsebész kérése

Védekezz! Patkány-invázió !

Nyílt levél Honfitársaimhoz

Nyílt levél Konrád György bűnpártolóhoz

Mit jelent a HAZA "Neked, Nekünk"?

Hol vagytok fiatalok?

Wass Albert: Nagypénteki sirató

Szózat a Nemzethez

Professzorok Batthyány Köre:
„Ez az út szakadékba visz !”

Csoóri Sándor beszéde a FIDESZ
nagygyűlésén  (2006. 04. 02.)

Világnézet- Erkölcs-Politika

"Forr a világ..."

Mit köszönhetünk Jézus Krisztusnak?

PROHÁSZKA PARLAMENTI BESZÉDEI

A "sokarcú" Ungváry Krisztián

Hogy kezdődött?
Hamvas Béla írása

VÉRTANÚK – HITVALLÓK...

Négyszemközt Nyugat álprófétáival ...

Levelesládába ...
Nyílt levelek