<< Fiatal Magyarság Az utolsó 100 év magyar történelme

Barlay Ö. Szabolcs: IMÁDSÁG A TÖRTÉNELEM URÁHOZ

A meggyilkolt Tisza István és kora

Károlyi Mihály és a proletárdiktatúra

gr. Apponyi Trianon tragédiájáról

Visszafordítható-e Trianon?
Nyíri János gondolatai alapján

Horthy Miklós Kormányzó húsz éve

Teleki Pál és a második világháború