Trianon Isten lábai előtt hever

 


Barlay Ö. Szabolcs:

IMÁDSÁG A TÖRTÉNELEM URÁHOZ

Trianon Isten lábai előtt hever


VILÁGMINDENSÉG URA ÉS ISTENE! Mint a sok millió áldozat egyike, mint a hathónapos korában Kassáról kitoloncolt gyermek, megrendülve térdelek előtted! Megtörtént, amit hitetlenségünk miatt képzelni sem mertünk: darabokra tört a Trianonban kezünket, lábunkat, különösen lelkünket megbénító rablánc, éppúgy, ahogy egy pillanat alatt összetörted a milliókat gyilkoló ateista bolsevizmust!

Pedig tudnunk kellett volna, hogy így lesz, mert Te vagy a történelem Ura és Istene! Te vagy a végső és megkerülhetetlen Igazság. Mi azonban elvesztettük hitünket, és reménytelenségünkben felismerhetetlenségig megváltoztunk. Népünk lelke összetört, önmagunk életcsíráit megöltük, tömeggyilkosokká váltunk.

URAM IRGALMAZZ NEKÜNK! Teremtsd újjá életünket. Öntsd lelkünkbe az isteni erényeket: a hitet, a reményt és a szeretetet. Segíts talpra állítani minket, hogy újra megtanuljunk élni veled, benned és általad. A halál helyett az élet kultúrájára taníts meg minket! Teremts új édesanyákat és apákat! Teremts sok életvidám gyermeket! Teremts újból olyan szent hívatásokat, mint amilyenekkel annak idején megajándékoztál minket!

URUNK, ISTENÜNK, TÖRTÉNELMÜNK VÉGSŐ IRÁNYÍTÓJA! Köszönjük, hogy ma szabadon átléphetünk oda, ahonnét kitoloncoltak minket, mint rablógyilkosokat! Köszönöm, hogy Kosice helyett mától kezdve mondhatom: KASSA. Köszönöm, hogy leborulhatok Rákóczi sírjánál, a kassai székesegyházban, ahová elődeink, nagyapámmal az élen hazahozták Rodostó hősi halottait!

BOLDOGASSZONY ANYÁNK, MOST SEGÍTS MEG MÁRIA!

AMEN