"Igazságos és testvéries világért imádkozunk!"

 


Tőkés László a budapesti Jézus Szíve templomban prédikált

Református püspök a katolikus jezsuitáknál

Isten szent Igéje köt minket össze - mondta Vértesaljai László jezsuita szerzetes azon az ökumenikus szentmisén, melynek vendég prédikátora volt Tőkés László református püspök 2008. január 27-én Budapesten, a Jézus Szíve templomban. A zsúfolásig megtelt Isten házában a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, európai parlamenti képviselő kiemelte: - Két szándék találkozott: hirdethetem előttetek Isten igéjét, valamint együttérzésemet fejezhetem ki az éhségsztrájkoló jezsuita atyák előtt a határon túlra szakadt testvéreim nevében is.

A református püspök felidézte az 1992-es esztendőt, amikor ő is éhségsztrájkot tartott, ugyanis a romániai forradalmi eseményeket követően elmaradt az igazságszolgáltatás és büntetlenül maradtak a gyilkos tettek.

Tőkés László beszédében hangsúlyozta: - Igazságos és testvéries világért imádkozunk! Szeretteire, népére gondolva a következő bibliai igével élt: Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem őrizd meg őket a gonosztól! Fohászkodom Magyarországért! Mint mondta, tovább kell vinnünk a keresztet a kárpát-medencei göröngyös úton. Ha nem a krisztusi kősziklára építjük Erdély, Magyarország és Európa jövőjét, akkor az építmény összedől, s minden semmivé válik. Felhívta a figyelmet a békesség és egység fontosságára, de rámutatott: nem a kommunista diktatórikus, hamis egységre gondol.

A református püspök szólt a Gonosz uralmáról is, aki az estére felépített házat, reggelre tönkreteszi, s mint egykor Déva várát, újra kell építenünk mindent. Kilencven éve még együtt siratták őseink közös Hazájukat, mára egymás ellen fordítottak bennünket 2006. október 23-án, vagy 2004. december 5-én. A kommunizmus örökségeként fordították egymás ellen a társadalmi rétegeket, hívőket a hitetlenekkel stb. Akkor lesz biztonságban ez a nemzet, ha a krisztusi alapokra építkezünk - mondta Tőkés László. Véleménye szerint az isteni rend fundamentumai inogtak meg, s ezt nem lehet holmi rendeletekkel pótolni.

Vértesaljai László jezsuita atya az ima és az öröm kettősségére hívta fel a figyelmet. Mint mondta: ez krisztusi program. Ne engedjük, hogy elvegyék az örömünket! Mint ismeretes, László atyát tavaly 2006. október 23-án össze-vissza verték a magyar rendőrök, majd 2007. advent idején tiltakozásul a jelenlegi hatalmi rendszer hazugságai ellen éhségsztrájkba kezdett Hofher Józsefjezsuita testvérével együtt a "kisemmizett, szellemileg és anyagilag lezüllesztett, életterében megcsonkított és önbecsülésében megalázott" honfitársai védelmében. László atya azóta 13 kilót fogyott.

A keresztények egységéért folytatott ökumenikus imahét záróeseményeként került sor e rendkívüli alkalomra. "Református püspök beszél jezsuitáknak Jézusról" - íme az idők jele, mely az egységről szól, a kinyújtott és összekapcsolódó kezekről, arról az egymáshoz közeledésről, mely Krisztus utolsó vacsorai imádsága óta szent kötelességünk: egymást keresni és növekedni Őbenne - írta meghívójában P. Vértesaljai László templomigazgató.

Tőkés László püspök még a múlt ősszel elfogadta Vértesaljai László kérését, hogy a 2008-as ökumenikus imahéten legyen a Jézus Szíve templom vendége és a katolikus híveknek hirdesse az Igét. Azóta az Európai Parlament képviselőjévé választották, és közvetlenül Brüsszelbe indulása előtt útnak indították a magyarországi hívek! Hisz Tőkés László nem "csupán" a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, és nem "csak" Románia EP képviselője, hanem az összmagyarság hiteles, karizmatikus személyisége.

Frigyesy Ágnes