PROHÁSZKA  A  SZÍVEKBEN

R I P O R T O K

Következő >>

    Prohászka Ottokárt 1905 Karácsonyán szentelte püspökké X. Piusz pápa a Sixtusi Kápolnában. Centenáriumára készülve olyan könyvet szeretnék olvasóim kezébe adni, mely életközelbe hozza a magyar egyház legnagyobb apostolának személyét, életének legfőbb titkát: Isten- és emberszeretetét.

    Ez a könyv nem a tudóst, nem az országot járó prédikátort, nem a prófétát, hanem a mindenkin segíteni akaró, mindenkit két kezével magához ölelő apostolt mutatja be. A kötetben olvasott visszaemlékezéseket a diktatúra legkeményebb évtizedeiben gyűjtötte össze Shvoy Lajos püspök kérésére Horváth Kálmán, a Prohászka templom plébánosa, 1954 és 1972 között. A kötet címe is tőle származik. Én csak a kézirat legmaradandóbb epizódjait válogattam és szerkesztettem.

    Elérkezett az idő, hogy Prohászka püspököt újra szívébe zárja a magyar nép. Értünk élt. Ő tanította meg újra imádkozni a papságot, a híveket, különösen a férfiakat. Legyen kézikönyvünk PROHÁSZKA A SZÍVEKBEN.


Barlay Ö. Szabolcs


Következő >>