Prohászka  a  liberalizmus  rombolásárólPROHÁSZKA  A  LIBERALIZMUSRÓL
( Részlet Az egyház demokráciája c. írásából )

„A liberalizmus ignorálja, mert szétszakítja az életet, a fejlődést, és szürke teóriákba elfogulva, nem veszi tekintetbe, hogy az élet nem mecha­nizmus, hanem organizmus, hogy nem fa- és vascsapokkal vannak egymás­ba illesztve a társadalom részei, hanem eleven idegekkel...

A liberalizmus kimángolt léhűtőket állítana a világba, kik nem nőttek, hanem akiket kinyújtottak, megfejeltek, megfoltoztak, kik összeroskadnak ürességük terhe alatt.”

+


– Éppen ezt teszi ma is a mindössze 6 %-ra zsugorodott neoliberálisok pártja. És miután tönkretette iskoláinkat, most összeroppantja egészségügyi rendszerünket is. –