Molnár egészségügyi miniszter a halál kultúrájának lovagja

 


Mint a Professzorok Batthyány Körének tagja, közzéteszem olvasó­ink számára a Batthyány Kör és a hozzájuk csatlakozó professzorok nyilatkozatát, hogy mindannyian lássuk azt a merényletet, melyet egy szabadelvű, sokak szerint tűrhetetlen arroganciájú orvos-miniszter követ el népünk ellen:

Dr. Barlay Ö. Szabolcs                
a Magyar Tudományos Akadémia doktora,
c. egyetemi tanár                       


Drogliberalizáció  és  tudományos  igazság

Az (előző) egészségügyi miniszter felkérésére a Neurológiai és a Pszichiátriai Szakmai Kollégiumok együttes tudományos állásfoglalást adtak ki a könnyű drogok egészségkárosító hatásának kérdésében. A két Kollégium kategorikusan elutasítja azt az állítást, miszerint az ún. könnyű drogok nem okoznak egészségkárosodást, sőt arra hívja fel a figyelmet, hogy kifejezett veszélyt jelenthetnek a fogyasztókra és környezetükre. Tudományuk képviselőiként, a hazai lakosság egészségének védelmében, szembe fordultak a drogliberalizáció piaci igényével.

Mire a (mostani) miniszter, január 19-én, a tudós kollégiumokat rö­vid, de erélyes levélben kioktatja arról, hogy az állásfoglalást elfogadha­tatlannak, szakmailag erősen kifogásolhatónak tartja. Ezért kéri az állás­foglalás haladéktalan írásbeli visszavonását, az attól történő teljes írás­beli elhatárolódást, és olyan új állásfoglalás kialakítását, amely illeszke­dik a probléma társadalmi súlyához, erkölcsi, szakmai tartalma igazodik az európai normákhoz, és ami alkalmas az egészségügyi tárcához méltó drogstratégia kialakítására.

A tudományos igazság azonban se nem többségi, se nem hatalmi, se nem piaci kérdés. Alkotmányunk értelmében (Alk. 70/G. paragrafus (1,2)) a Magyar Köztársaság tiszteletben tartja és támogatja a tudomá­nyos és művészeti élet szabadságát, a tanszabadságot és a tanítás szabad­ságát. Tudományos igazságok kérdésében dönteni, kutatások tudományos értékét megállapítani kizárólag a tudomány művelői jogosultak. Molnár Lajos miniszter úrnak tudomásul kell vennie a tudományos igazság kér­désében a tudomány kizárólagosan illetékes művelőinek határozott állás­foglalását, és annak szellemében kell eljárnia.

Aláírók:

Dux László egyetemi tanár, orvos-biokémikus;
Freund Tamás akadémikus, neurobiológus;
Gazsó Ferenc egyetemi tanár, szociológus;
Herczegh Géza egyetemi tanár, v. alkotmánybíró;
Kollár István egyetemi tanár, villamosmérnök;
Kurutz Márta akadémikus, építőmérnök;
Lovas Rezső akadémikus, fizikus;
Náray-Szabó Gábor akadémikus, vegyész;
Pálinkás József akadémikus, fizikus;
Pozsgay Imre egyetemi tanár, politológus;
Solymosi László egyetemi tanár, történész;
Vajna Zoltán akadémikus, gépészmérnök;
Vida Gábor akadémikus, ökológus;
Vidóczy Tamás egyetemi magántanár, vegyész;
Zlinszky János egyetemi tanár, v. alkotmánybíró.

Kiadó: Professzorok Batthyány Köre
Budapest, 2007. február 15. (OS)