SZDSZ-es provokácio az Országgyűlésben

 


A PARLAMENTBEN GYALÁZTÁK PROHÁSZKA PÜSPÖKÜNKET

Gusztos Péter, az SZDSZ képviselője az Országgyűlés mai ülésén a nyilvánosság előtt gyalázta Prohászka Ottokár katolikus püspök emlékét.

Az ilyen provokációk annak a gyűlöletkeltő kampánynak részei, amelyek folyamatosan mérgezik a közéletet.

Ezúton szólítjuk föl Gusztos Péter képviselő urat, hogy vonja vissza a téves információkon alapuló napirend előtti felszólalását, és kövesse meg a Prohászka emlékét tisztelő honfitársainkat, a Prohászka püspök nevét viselő intézményeket, iskolákat.

Budapest, 2008. október 14.


          Balog Zoltán                              Lezsák Sándor
országgyűlési képviselő           országgyűlési képviselő
Az Országgyűlés őszi ülésszakának
11. ülésnapja
2008. október 14-én, kedden
(9.02 óra - Elnök: Lezsák Sándor
Jegyzők: Móring József Attila és Török Zsolt)


"…

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Ugyancsak napirend előtti felszólalásra jelentkezett Gusztos Péter frakcióvezető-helyettes úr, a Szabad Demokraták Szövetségének képviselője: "Hol a határ?" címmel. Öné a szó, képviselő úr.

GUSZTOS PÉTER (SZDSZ): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Májusban a Szabad Demokraták Szövetsége országgyűlési frakciójának nevében megdöbbenésünknek adtam hangot akkor, amikor egy - Navracsics Tiborhoz írott - nyílt levélben sérelmeztem, hogy Lezsák Sándor, a Fidesz országgyűlési képviselője, az Országgyűlés alelnöke egy szélsőjobboldali politikai alakulattal, a Jobbikkal avat fel egy könyvtárat. Elmondtam, hogy elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az Országgyűlés alelnöke parlamenti alelnöki mandátumával, tisztségével legitimáljon egy olyan szélsőjobboldali szervezetet, amely a nyílt, faji alapú uszítást nemcsak elfogadja, hanem napi szinten gyakorolja, és hogy a Fidesz által az Országgyűlés alelnöki székébe delegált jelölt parlamenti politikus felemelje, legitimálja azokat a politikai erőket, amelyek semmi kivetnivalót nem látnak egy olyan üzlet felgyújtásában, amelyről azt gondolják, hogy ott éppenséggel zsidók dolgoznak.

Elmondtuk a házbizottsági ülésen, hogy a politikai illem meggyőződésünk szerint azt kívánja, hogy egy frakció ilyenkor vonja vissza a tisztségből ezt az oda delegált, oda jelölt képviselőt, és jelöljön helyette mást. Természetesen azt is elmondtuk, hogy a frakcióké ez a jog. Minden parlamenti frakciónak szíve joga eldönteni azt, hogy kit hova delegál az Országgyűlés tisztségviselői közül. Természetesen semmilyen következménye nem lett ennek a nyílt levélnek sem, ahogy az ilyenekkel általában ez lenni szokott, sőt Orbán Viktor azóta zárt körben elmondta, hogy két pofont fog kiosztani a Magyar Gárdának, majd pedig csatlakozott ahhoz a Tarka Magyar nevű kezdeményezéshez, amelynek a csatlakozó nyilatkozatában kinyilvánította, hogy elítéli a kirekesztés minden formáját. Nem tudom, hogy ezt a párton belül egymással meg szokták-e beszélni. Én némi ellentmondást vélek felfedezni ezek között a politikai kinyilatkoztatások és cselekedetek között.

Azért aktuális felidézni ezt a dolgot, mert a hét végén megint valami nagyon sajátos dolog történt. Lezsák alelnök úr, úgy tűnik, újra harcba indult a szélsőjobboldali szavazatokért, és most éppen egy antiszemita püspök szobrának avatásakor idézte fel meleg szavakkal e püspök azon szavait, amelyek szerint "a magyar zsidóság valójában egy kozmopolita, parazita réteg". Ehhez csatlakozott a Fidesz által a Magyar Országgyűlés emberi jogi bizottságának elnöki székébe delegált Balog Zoltán képviselő úr, aki felemlegette a szerinte ma is aktuális prohászkai gondolatok - róla van szó - sorát.

Érdemes lenne tisztázni a magyar közvélemény legszélesebb nyilvánossága és a parlamenti nyilvánosság előtt is, hogy pontosan mely gondolatai azok Prohászkának, amelyeket ma is aktuálisnak tartanak a képviselő urak. Úgy gondolják-e, hogy "a magyar zsidók egy poloskainvázió, egy patkányhadjárat részesei"? Úgy gondolják-e, hogy "a magyar zsidóság egy betolakodó kisebbséget alkot, amely a keresztény népekre átokként terhelődő, élesen megjelölt faj"? Osztják-e Prohászka azon véleményét, miszerint a zsidóság - megint csak idézem - "egy dögletes erkölcsi nézetekkel szaturált nép, akiket leginkább az erkölcstelenség, a pénzéhesség, a korrupció és a leánykereskedelem jellemez"?

Valóban megtörténik-e, vagy valami rossz álom, amit látunk, hogy 2008 Magyarországán a Magyar Országgyűlés egyik alelnöke és a parlament emberi jogi bizottságának elnöke egy ilyen nézeteket képviselő ember szobrának avatásán vesz részt, és arról beszél egy szoboravatáson, hogy ennek az embernek a gondolatai ma is aktuálisak Magyarországon? Egy olyan emberről beszélünk, akiről a Holokauszt Emlékközpont történészei úgy emlékeznek meg, mint a konzervatív antiszemita ideológia vezéralakjáról. Valóban megtörténik-e ez most itt, vagy valamilyen rossz álomban veszünk részt, fel fogunk ébredni, és kiderül, hogy ez az egész csak egy rossz álom, egy rosszul sikerült vicc?

Nincs semmi értelme újra a Fidesz-frakció vezetőihez fordulni, hiszen nem szokott következménye lenni semmilyen ilyen nyilvános kérésnek vagy javaslatnak. Természetesen továbbra is Lezsák képviselő úr marad a Fidesz-frakció által delegált alelnök, továbbra is Balog képviselő úr fogja képviselni az emberi jogi ügyeket a Fidesz-frakcióban és a nyilvánosság előtt. Nyilván maradhatnak a helyükön, és nyilván nem véletlenül mondanak ilyeneket, hiszen a legnagyobb ellenzéki párt minden bizonnyal rajtuk keresztül azokhoz a magyar választókhoz kíván szólni - sajnos vannak néhányan ilyenek -, akik a magyar zsidóságot hasonlóan látják, mint ahogy azt előbb Prohászka idézett szavaival leírtam. Annyit azonban szeretnék megjegyezni, hogy Arnóth Sándor képviselő úr egy indulatos kifejezés miatt néhány héttel ezelőtt lemondott parlamenti mandátumáról. Szeretném elmondani azt a véleményemet, hogy azok a gondolatok, vélemények, megnyilvánulások, amelyekről ebben a napirend előtti felszólalásban beszéltem, nagyságrendekkel veszélyesebbek a magyar társadalomra, a magyar közéletre, mint Arnóth képviselő úr néhány héttel ezelőtti beordítása.

Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps az MSZP soraiból.)

ELNÖK: Köszönöm. A Házszabály nem teszi lehetővé, hogy az észrevételemet megfogalmazzam - ezt nyilván majd megteszem más formában.

Megkérdezem a kormány képviselőit, hogy kívánnak-e felszólalni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a környezetvédelmi termékdíjról, …"