Szentmise Prohászka Ottokár püspök boldoggá avatásáért
és a Prohászka Imaszövetség tagjaiért


2008. november 8-án, szombaton este 6-kor Barlay Ö. Szabolcs atya szentmisét mutatott be Budapesten, a Béke Királynéja Kápolnában (Bp., VIII., Tömő u. 31.). Erre az alkalomra is kilenceddel készültünk. A szentmise kezdetéig a templom megtelt. Ez is meglepetés volt, mivel egy-két kör-emailt és a "szájhagyományt" leszámítva, semmilyen hirdetést nem adtunk fel!
Image

További meglepetések: Az Irgalmas Rend-i Cherubina nővér is eljött szentmisénkre és magával hozta Prohászka Ottokár püspök atyánk egy ereklyéjét, melyet a szentmise alatt Szabolcs atya az oltárra helyezett, majd a szentmisét követően a hívek kézbevehették.

A szépen kiképzett tartóban őrzött ereklye történetéről a szentbeszédben megtudtuk, hogy amikor Prohászka püspök a férfiaknak tartott nagyböjti lelkigyakorlatán, 1927. április 2-án szentbeszéd közben az Egyetemi Templom szószékén agyvérzést kapott, átvitték őt a pesti szemináriumba. (A mostani rektor lakosztályának márvány táblája mindezt tanúsítja.) Az orvosprofesszor az akkori szokásos gyógymód szerint eret vágott rajta. A nővérek gézzel felfogták a vért, mivel szentként tisztelték püspöküket. Az orvosi beavatkozás nem segített, Prohászka Ottokár püspök másnap, 1927. április 3-án elhunyt. Az ereklye, amit Cherubina nővér hozott, annak a bizonyos véres géznek egy darabja. Szabolcs atya elmondta, hogy ez az ő számára is hatalmas meglepetés, mert az ereklye létezéséről tudott ugyan, de az ereklyét most látta először!
Image

Döbbenetes és felemelő élmény volt, hogy a szentbeszéd alatt - a hatásszünetekben - tapintani lehetett a csendet, a feszült érdeklődést, figyelmet!
Image

Szabolcs atya a huszas éveiben járó Prohászka római naplójából idézett, aki már akkor azt tartotta leglényegesebbnek, hogy az evangéliumot, keresztény hitünket ne tannak, teóriának tekintsük, hanem - ahogy ő kispap korában leírta - "érzékesítsük". Lényegében egész életének ez volt ars poétikája. Ezt értették félre azok, akik 1911-ben emiatt feljelentették a római Index-kongregációban. "Érzékesíteni" az evangéliumot! Ez volt a küldetése! Ennek a programnak a teljesítését bizonyította Szabolcs atya.

A hívek egy szívvel-lélekkel imádkoztak, az egység és a jelenlét érzékelhető volt!

Szabolcs atya meghívta a szentmisére M. Szabó Eszter énekesnőt - aki szintén "prohászkás" - aki a felajánlás alatt Mozart csodálatos Ave Maria-jával ajándékozott meg minket, és az áldozás alatt Mozart Ave verum-át énekelte.
Image

A befejező áldás után közösen elimádkoztuk a boldoggá avatási imát.
Image

Szabolcs atya a szentmise után még egy félórát együtt volt a hívekkel, és elmondta, hogy ha a Jó Isten engedi, minden hónap második szombatján szeretné együtt bemutatni ebben a kápolnában a boldoggá avatásért felajánlott szentmisét.
Image

Isten éltesse Szabolcs atyát 89. születésnapja alkalmából és még sokáig erőben, egészségben, hogy hónapról-hónapra eljöhessen hozzánk a 2. szombatokon Prohászka-miséket celebrálni; legközelebb december 13-án!

Áldott, kegyelmekben gazdag, szép este volt! Istennek legyen hála!

Kasek Andrásné

A fényképeket Varga Lajos és Kasek András készítette