Nyolcszázhatvanezer üldözött zsidó életét mentette meg

 


A Sátán sikertelen harca XII. Piusz pápa ellen

Két okból közlöm az Új Ember szeptember 28.-ai számának alábbi cikkét. Egyik ok: Vegyük már észre, hogy itt jár, bujkál közöttünk a Sátán, akit Jézus a hazugság atyjának nevez. Éppen azokról terjeszt aljas rágalmakat, akik Isten országának legnagyobb apostolai. Én személyesen is láttam, beszélhettem XII. Piusz pápával. Az életszentség, a jóság, a magyarság szeretete oly hihetetlen erővel áradt egyéniségéből, hogy máig hatása alatt vagyok. Római tartózkodásomkor már közismert volt, hogy zsidók tízezreinek mentette meg az életét, magyar zsidókét is. És elegendő volt egy sátáni színmű megírása: Rolf Hochhuth A helytartó, és ötven éven át a Sátán elhitette a hiszékeny világgal, még a keresztényekkel is, hogy XII. Piusz vétkes hallgatásával Hitler cinkosa volt.
A másik ok: nyíljon ki a szemünk és vegyük már észre, hogy a Sátán népünket évtizedek óta a markában tartja. Szolgálatában álló csatlósai jelenleg népünket vezetik félre. Ennek ellenére százezrek szavaznak rájuk. Péter apostollal üzenem: "Testvéreim! Vigyázzatok, mert a Sátán ordító oroszlánként jár körülöttünk, és keresi, hogy kit nyeljen el. Szálljatok vele szembe keményen a hit erejével" (1 Péter levél 5,9)

Barlay Ö.SzabolcsNyolcszázhatvanezer üldözött zsidó életét mentette meg

XII. Piuszról - zsidó szemmel

XII. Piusz pápa "hallgatásáról" a náci zsidóüldözés idején 1963-ig nem hallott a világ, sőt, úgy tudta a közvélemény, hogy például 1945. november 29-én a német koncentrációs táborok túlélőinek nyolcvantagú küldöttsége és mások felkeresték a nagy pápát, és kifejezték hálájukat mindazért, amit az üldözöttek védelmében tett. Csak akkor merült fel XII. Piusz pápa úgymond "bűnös hallgatása", amikor Rolf Hochhuth német drámaíró A helytartó című színművét bemutatták.A szerző - egy igen magas beosztású KGB-ügynök állítása szerint - állítólag a szovjet titkosszolgálat megbízásából írta színdarabját. A műfaj lehetővé tette, hogy bármit állítson a pápáról, hiszen nem történettudományról, hanem irodalomról volt szó. Ezt követően XII. Piuszt hovatovább már "nácibarát" és "antiszemita" címkékkel bélyegezte meg a propaganda. Hiába szólalt meg a világméretű vitában számos szakértő, történész - köztük a neves zsidó teológus és diplomata, Pinchas Lapide (1922-1997) is, aki közölte, hogy a pápa legalább nyolcszázezer üldözött zsidót mentett meg -, máig nem szűnt meg bizonyos körökben a XII. Piusz elleni vádaskodás.

Ezért van nagy jelentősége annak, hogy egy amerikai zsidó alapítvány (neve: Pave the Way! - Kövezd a békéhez vezető utat!) nemzetközi szimpóziumot rendezett Rómában szeptember 15. és 18. között, kifejezetten azzal a szándékkal, hogy kutatásaik alapján tisztázzák XII. Piusz pápa szerepét a holokauszt idején.

Az Egyesült Államokban több mint húsz évvel ezelőtt létrejött alapítvány célja, hogy felszámolja a világ vallásai közötti együttműködési akadályokat. Eddig is sokat tett a zsidó-keresztény kapcsolatokért. Anyagi segítséget nyújtottak az olaszországi Szent Pio atya kórháznak, igyekeztek elősegíteni a Szentszék és Izrael állam közötti alapegyezmény létrejöttét. Az ő kezdeményezésük volt a Maimonides-kéziratok kölcsönzése a Vatikánból izraeli kiállításra és a Vatikáni Könyvtárnak ajándékozták Szent János és Szent Lukács evangéliumának legrégebbi kéziratait.

De talán most fogtak a legfontosabb munkába. Miután tapasztalták, hogy XII. Piusz pápasága sok meg nem értés forrása, önálló kutatásba kezdtek, jelentős dokumentumokat tártak fel, videóra vettek tanúvallomásokat. Ezt a dokumentációt a mostani szimpózium anyagával együtt tanulmányozás céljából eljuttatják a holokauszt-központoknak.

Az alapítvány elnöke és a szimpózium kezdeményezője, Gary Krupp úgy véli, hogy fordulóponthoz érkeztünk: október 9-én lesz XII. Piusz halálának 50. évfordulója. Ez a nap a zsidók számára jom kippur ünnepe, az engesztelés napja. "Legyen ez a nap mindnyájunk számára XII. Piusz pápa megértésének kezdete."

Neves, főként zsidó, de katolikus előadók is sok értékes adattal gazdagították a kutatást. Például ismertették Maurilio Silvani érsek, dominikai nuncius tevékenységét, aki XII. Piusz utasítására összesen tizenegyezer üldözött zsidónak szerzett beutazási engedélyt a Dominikai Köztársaságba, akik Lisszabonból hajón menekülhettek a közép-amerikai országba. Fényképek sora bizonyítja, hogy XII. Piusz megnyitotta a Castel Gandolfó-i pápai rezidenciát a zsidó menekültek számára. Ismertették, hogy Szlovákiában és Magyarországon XII. Piusz közbelépése százhúszezer zsidó életét mentette meg. Peter Gumpel jezsuita olyan eseményekről szólt előadásában, amelyek XII. Piusz közvetlen rendelkezésére olasz zsidók életét mentették meg.

XVI. Benedek pápa szeptember 18-án fogadta a tudományos összejövetel résztvevőit. Felidézte Piusz pápa alakjának magasrendű emberi és spirituális vonásait, tanításának gazdagságát, életének példaszerűségét. "Lelkipásztori tevékenységének valódi szempontjait nem mindig az igazságnak megfelelően értékelték" - mondta a Szentatya. Halálának közelgő ötvenedik évfordulója jó alkalom arra, hogy mélyebben és a valóságnak megfelelően ismerjük meg és mutassuk be XII. Piusz fáradhatatlan lelkipásztori és humanitárius tevékenységét, elmélkedjünk gazdag tanításáról és elemezzük életművét. Benedek pápa nagyra értékeli ötödik elődjének emberi bölcsességét és lelkipásztori buzgóságát, amely hosszú szolgálata során végig elkísérte. A mostani római szimpózium lehetővé tette a közvélemény számára, hogy jobban megismerje, mit tett XII. Piusz a náci és fasiszta rezsimek által üldözött zsidóság érdekében. Közvetlenül, illetve a katolikus híveknek és intézményeknek adott utasításai révén minden lehetőt megtett, hogy minél több zsidó életét megmentse - mondta XVI. Benedek pápa.

Gary Krupp elnök összegzése szerint a katolikus egyház XII. Piusz idején nyolcszázhatvanezer üldözött zsidó életét mentette meg. Jóval többet, mint a világi vezetők, politikusok együttvéve. P. Norbert Hofmann szalézi szerzetes, a Keresztény Egység Pápai Tanácsának titkára szerint XVI. Benedek pápa megnyilatkozásának kettős jelentősége, hogy Benedek pápa először beszélt nyilvánosan XII. Piuszról, másrészt a kihallgatást egy zsidó vallású személy által létrehozott alapítvány kérte.

R.P.