Példaképeink
Psychoanalysis Christiana"Mutasd meg, ki a példaképed, és én megmondom, ki vagy". - Ez a szellemes mondás is jelzi, hogy nem nagyon lehet példaképek nélkül élni.
Ez a lelki folyamat a gyermekkorban feltünően észrevehető, - később tudatos választást igényel. De végig kiséri az egyén, a nép, a haza, a közösség, az egyház életét, történelmét

A pedagógusok jól tudják, hogy életbe vágóan fontos kérdésről van szó. A jellem alakításának ugyanis egyik legmarkánsabb eszköze az ideálra való utalás. Édesanyánk, az egyház a legjobb pedagógus, - ezért engedi meg, sőt megkívánja, hogy Istenhez irányultságunk közben legyenek példaképeink. Őket nevezzük szenteknek.

A pszichológia, a mélylélektan, a lélekelemzés korszakában élünk. Éppen ezért honlapunk különösen szükségesnek tartja, hogy szokásaiban, erkölcseiben lezüllött népünk felemelkedésén minden erőnkkel és képességünkkel segítsünk. Ebben a programban ezt a szándékot vegyük észre.
Babits Mihály egyik versének címét választottuk mottóként: Psychoanalysis Christiana. Vagyis tudatosan keresztény lélekelemzésre törekszünk: olyan egyéniségeket mutatunk be, akikre felnézhetünk, mert életük, magatartásuk, Isten - és hazaszeretetük minden szempontból példamutató.

Természetesen nem a "mennyiségre" törekszünk, vagyis nem filmeket mutatunk be, hanem a mélységekre irányítjuk figyelmünket. Mivel e fejezet szerkesztője egyúttal a Prohászka Kiadónak is létrehozója, elsőként elmúlt évszázadunk egyik legnagyobb és ugyanakkor a legkevésbé ismert személyiségére mutatunk rá. Ez nem egyoldalúság részünkről, hanem tudatos választás: legyen egy fórum, mely az ő életét, karakterét, életszentségét és hazaszeretét, lenyügöző tudását kívánja közelebb hozni honlapunk olvasóihoz, ezzel is segíteni akarván azoknak, akik "iránytűvel" a kezükben útnak akarnak indulni!