Meghívó közös imára NemzetünkértM E G H Í V Ó

közös imádságra Nemzetünkért

Az idei esztendőben a MKPK az erkölcsi megújulás évét hirdette meg. „Nemzetünk nagyon nagy bajban van, csak Isten irgalma menthet meg minket.”

Szándékunknak különös aktualitást adnak a jelen belpolitikai életünk eseményei, melyek világosan mutatják az erkölcsi válság jeleit. Az erkölcsi alapok hiányából pedig egyenesen következik a gazdasági, politikai, közéleti és családi élet válsága. Ez szakítja szét a társadalom rétegeit, állítja szembe egymással a társadalom különböző csoportjait. És ez teremt olyan helyzetet, melyben törvénytelen cselekedetek veszélyeztetik a közrendet, az emberi élet és az anyagi javak biztonságát.

Világosan kell látnunk, hogy hamis, rossz eszközökkel jót elérni, igaz ügyet szolgálni nem lehet. A bűn csak rosszat terem, a hazug eszközök csak hazug célok megvalósulását segíthetik.

Sürgetjük a társadalom megújulását, melynek útja csak az erkölcsi megújulás lehet. Egyházunk a maga tanításával ennek szolgálatában áll. Ezt a célt akarjuk segíteni, amikor közös imádságra hívjuk nemzetünk minden jó szándékú polgárát.

Szent István városában, ahol a szent király a törvénylátó napokat tartotta, és ezzel a jog és erkölcs védelmét szolgálta; Székesfehérváron, ahol az Aranybullát – mint nemzetünk első alkotmányát: a mindenkire érvényes törvényes keretek meghatározóját – kihirdették, imádkozzunk együtt nemzetünkért: jelenért és jövőért, a közélet szereplőiért és minden magyarért.

Ezért meghívok minden jó szándékú embert Székesfehérvárra, hogy október 8-án, vasárnap, amikor a katolikusok Magyarok Nagyasszonyát ünneplik, este 8 órakor a Székesegyházban közös imádságban kérjük nemzetünkre Isten áldását.

Hozzunk magunkkal egy mécsest, amit az imádság után körmenetben viszünk a Szent Imre templom oldalánál felállított Fadrusz-kereszthez!

Isten, áldd meg a magyart!

Székesfehérvár, 2006. október 3.

Spányi Antal          
székesfehérvári püspök