Márton Áron


T Á J É K O Z T A T Ó

Minél mélyebbre süllyed egy társadalom, annál nagyobb szüksége van példaképekre, hogy elindulhasson nyomukban felfelé. Ennek tudatában éveken keresztül foglalkoztunk Prohászka püspök életével és tanításával.

Hála a Mindenhatónak, sok nagy alakja van a magyar kereszténységnek. Éppen ezért szeretnénk róluk is szólani honlapunk oldalain. Van azonban egy nálunknál nagyobb úr: az Idő, a Kor, mely egyre jobban beleszól terveinkbe. (Itt jelen esetben e sorok írójának és az Indítlak szerkesztőjének éveire gondolok, a magam 86 évére!) Ez az oka annak, hogy csak mozaikdarabokat tudok nyújtani azokról a Nagyjainkról, akikre épp napjainkban kell felnéznünk, hisz köztünk éltek, sorsuk hasonló volt a mienkéhez, és utunkon Iránytűként segítenek, hogy el ne tévedjünk napjaink labirintusában.

Bízom abban, hogy ezek a mozaikdarabkák is nagy segítségünkre lesznek, és előbb-utóbb egésszé válnak lelkünkben. És hiszek abban, hogy munkámat, terveimet majd mások tökéletesebben folytatják. Egyelőre ennyire futja az erőmből.

+

Két ACÉLEMBER áll érdeklődésem középpontjában: Márton Áron és Mindszenty József. Mindkettőt ismertem, láttam, hallottam őket. Az utóbbi szentelt pappá Zircen, 1944 májusában. Rómában jelen voltam, amikor XII. Pius pápa bíborossá kreálta. Főpásztorom volt, amikor megtisztelt bizalmával és arra kért, hogy levelét személyesen vigyem Gyulafehérvárra, és adjam át Márton Áron püspöknek. Mindhárman tisztában voltunk, hogy akkor már a titkos ügynökök hálója vesz körül minket, és küldetésem kockázattal jár. Utam „álcázására” felhasználtam azt az egyetemi ösztöndíjat, melyet az erdélyi reneszánsz mélyebb megismerésének és dokumentációjának feltárása miatt kaptam. Mint Márton Áron püspök vendége, a gyulafehérvári püspökség híres könyvtárában kutattam, majd átvettem tőle a bíborosnak írt válaszát.

Mindezt azért írtam, hogy ebből is érzékelhetővé váljék, mit jelentett akkor két Oszlop között „hídnak” lenni. Már akkor világosan láttuk, hogy rövid időn belül a vörös diktatúra áldozataivá válunk.

Érthető, hogy mindig látom arcukat, amikor róluk hallok, olvasok, vagy – mint most is –, írok. Az alábbiakban Márton Áron püspöknek, a prófétának gondolatait közlöm, aki már akkor látta a jövőt, és felismerte a liberalizmus és a kommunizmus szerves összefüggését.