Jézus feldámadott! Allelúja!


Lesz-e magyar feltámadás?

Mindannyian értjük, mire célzok Mert feltámadás Húsvétkor mindig van. Az idei Húsvét azonban nekünk, magyaroknak mást és többet is jelent. Bőrünkön, zsigereinkben érezzük, hogy így tovább nem élet az élet. Valaminek történnie kell! Nem tudjuk a „hogyant”, de a belső feszültség a társadalom m i n d e n rétegében kézzel foghahtó.

Amikor e sorokat írom, Nagypéntek van. Elmerülök a mai liturgiában, és meg-megállok a János passió minden nekünk szóló üzeneténél.

Most csupán két rövid mondattal foglalkozom: két kérdéssel és két válasszal. Mindegyik mögött kitapintható a kérdezettek karaktere.
Az egyik a Getszemáni kertben hangzott el. A felfegyverzett különítmény kérdésére, hogy kit keresnek, Jézus kétszer határozottan, félreérthetetlenül azt válaszolja: É n    v a g y o k .
Simon Péter a szolgálónak kétszer is arra a kérdésére, hogy ő is a letartóztatott názáretinek a tanítványa, azt válaszolja: N e m   v a g y o k .

A jézusi „Én vagyok” és a péteri „Nem vagyok” választ ad arra a megkerülhetetlen kérdésre, hogy lesz-e idén magyar feltámadás.

Húsvéti Feltámadásra csak a Krisztus-követők számíthatnak. Maga a feltámadás is csak az Evangélium keretén belül értelmezhető és hihető és várható. Mivel mi nem csupán politikai, hanem hitbeli és erkölcsi feltámadást is várunk, ezért oda kell figyelnünk a jézusi és a péteri válaszokra.

Jézus, bár tudja, hogy mi vár rá, bátran előlép, megvallja nevét, származását, sőt még barátait is megmenti („ezeket engedjétek el”). Ezek után lefogják, megkötözik és halálra itélik, de harmadnap legyőzve a halált, feltámad és feltámaszt minket is.

Péter fél a következményektől, nem vállal sorsközösséget barátjával, Jézussal, sőt letagadja azt is, hogy ismeri őt.

Lényegében ez a történet, ezek a szereplők és ezek a válaszok döntik el sorsunkat. Ha Péter módjára viselkedünk, ne várjunk feltámadást magyar földön idén se, hacsak nem követjük Pétert a sírásban és bűnbánatban is. Mert oly irgalmas az Úr, hogy a mellüket verő őszinte bűnbánóknak mindent megbocsát.

Urunk, ezzel a bűnbánó hittel reméljük, hogy szeretsz minket és lesz Allelúja számunkra is.


Barlay Ö. Szabolcs