Mádl Ferenc levele a Magyar Köztársaság miniszterelnökéhezGyurcsány Ferenc úrnak,
a Magyar Köztársaság miniszterelnökének

Miniszterelnök Úr!

2004 szeptemberében az államfő Önhöz intézett kérdésére válaszolva Ön határozottan kijelentette, hogy nincs személyét érintő olyan összeférhetetlen­ségi, illetve más jogi vagy politikai körülmény, amely megkérdőjelezné a kormányfői felelősség vállalását, a parlamenti többség biztosítását, a kor­mányfő és a kormány alkotmányos és hatékony működését. Erre kifejezetten utalt a köztársasági elnök Országgyűlésnek küldött átirata, melyben Önt java­solta a Magyar Köztársaság miniszterelnökének.

Úgy véljük, hogy mostanra az Ön személyének megítélése, ebből követke­zően a közjogi helyzet is drámaian megváltozott. A miniszterelnök úr közel­múltban nyilvánosságra került titkos beszéde egyértelművé tette az ország számára, hogy a teljes előző kormányzati ciklusban és azóta is Ön, majd kor­mánya éveken át tudatosan megtévesztette a magyar állampolgárokat az ország valós helyzetét illetően, s ezzel lehetetlenné tette, hogy felelős döntést hoz­zanak a 2006-os országgyűlési választásokon.

Az ország sorsáért aggódó választópolgárokként mélyen átérezzük a köz­társaság demokratikus rendjét veszélyeztető kormányzati gyakorlat leleplező­désének súlyát, következményeit, veszélyeit. Bizonyosak vagyunk abban, hogy az Ön helyzetében a kormányfői felelősség tovább nem vállalható a demokrá­cia erkölcsét és az állampolgárok alkotmányos döntési szabadságát fenyegető pusztító következmények miatt. Ide értjük mindazokat a károkat, amelyek a társadalmi béke és fejlődés, valamint hazánk belső egyensúlya mellett az európai intézményeket, ebből következően Magyarország nemzetközi megíté­lését is veszélyeztetik. Döntését a megnyugvás, a közügyek felelős intézésébe vetett hit megóvása, a miniszterelnöki intézmény méltósága, a halaszthatatlan reformok, a társadalmi összefogás és megbékélés érdekében kell haladéktala­nul meghoznia.

Vannak rendkívüli helyzetek, amikor egy politikus éppen visszavonulásával teheti a legtöbbet hazájáért. Ezt kérjük most Öntől!

Budapest, 2006. szeptember 22.

Aláírták:

Mádl Ferenc, Bod Péter Ákos, Farkas Ádám, Freund Tamás, Granasztói György, Király Miklós, Kodolányi Gyula, Martonyi János, Sára Sándor, Szokolay Sándor, Zlinszky János


Szekeres Imre reagálása:

Szekeres Imre, az MSZP elnökhelyettese budapesti sajtótájékoztatóján kérdésre válaszolva elmondta: Mádl Ferencnek joga van ezt a kérést megfogalmazni. Hozzátette: az MSZP és az SZDSZ teljes bizalmáról biztosítja a miniszterelnököt, ezt a parlamenti szavazásokon kifeje-zésre juttatta, és ezután is teszi majd. Nem Mádl Ferenc fogja megmondani, hogy az MSZP mit cselekedjen – közölte Szekeres Imre. (mti)