Letöltés


Tájékoztató

Újabb „fejezettel” bővül az Indítlak honlapunk. Ezt is, mint minden egyéb újítást, a vasárnapi szentmisémen résztvevő hívek kezdeményezték. Különösen azok, akik a számítógép világában járatos szakemberek, és önkéntes munkával biztosítják a terv megvalósulását. Az én feladatom mindössze annyi, hogy a jó ügy szolgálatában rájuk hallgatva minden képességemmel elősegítsem a ránk bízott apostoli missziót, melyet a Szentlélek a kereszteléskor, a bérmáláskor, illetve a pappá szenteléskor ezekkel a szavakkal pecsételt meg: „Hirdessétek az evangéliumot minden népnek”.

Meg vagyok győződve, hogy ezt a missziót minden korban a legmegfelelőbb eszközökkel kell teljesítenünk. Számomra nem kétséges, hogy Pál apostol a XXI. században leveleit számítógéppel terjesztené, és Prohászka Ottokár az internetet használná fel a magyar nép megmentésének és felemelésének élet-halál harcában.

A naponta letöltött ún. Indítlak-statisztika adatai és grafikonjai alapján jelenthetem, hogy Honlapunk nézettsége és immár „hallhatottsága” háromszorosára emelkedett azóta, hogy barátaim a szentbeszédeket közvetítik olvasóink számára. A közeljövőben Irodalmi sarok néven a Poézis fejezetét is élőhangban fogjuk közvetíteni. Ezzel újból igazoltnak látom, hogy a Gondviselés számára semmi sem lehetetlen. Engem ugyanis „fekete bárányként” kezelnek mind a katolikus rádióban, mind az ismert médiákban. És íme: a szentmisémen megjelenő száz hívőn kívül most barátaim segítségével Amerika, Japán, Skandinávia, Nyugat Európa, különösen a határainkon kívülre szorított egész Hungaria magyarul értő népe hallhatja, olvashatja mindazt, amit ez a 86 éves, gyémántmisés aggastyán üzenni szeretne mindannyiuknak. Eszményképem, Prohászka püspök jelszava tehát maga a valóság: Sohase hagyj fel a reménnyel: Dum spiro spero.

Barlay Ö. Szabolcs

Tudnivalók a letöltéshez

Az MP3 típusú hang-dokumentumok meghallgatásához számítógépünknek kell rendelkeznie hangkártyával és lejátszóprogrammal. Megfelelő lejátszóprogram (pl. Windows Media Player) letölthető a MicroSoft cég honlapjáról is (http://www.microsoft.com).

A letölthető hang-állományok címe mellett minden esetben megadjuk azok hosszát is (perc:mp), s felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy a hosszabb dokumentumok meghallgatását elsősorban nagysebességű internettel rendelkezők számára ajánljuk.