Z Á S Z L Ó B O N T Á S

Nagy örömmel jelentem, hogy
Prohászka, a magyarok apostola és prófétája c.előadás után

megalakultak az I N D Í T L A K - K Ö R Ö K

Találkozási lehetőségek:

vasárnaponként a Székesfehérvári Barátok Templomában 11 órakor
és
a Szent István Művelődési Ház Klubhelyiségében

VÉDNÖKÜNK a szivünkben már szentté avatott PROHÁSZKA ATYÁNK

Figyelem!
Azok akik érdeklődnek e téma iránt, virtuálisan is résztvehetnek munkánkban.
Véleményeket szívesen várunk a következő címen:
barlay@datatrans.hu

a mindenes: B.Ö.Sz. (Barlay Ö.Szabolcs)
gyémántmisés apostoltársatok