Nyílt  levél  Konrád  György  bűnpártolóhoz

 


NYÍLT  LEVÉL

KONRÁD  GYÖRGY  BŰNPÁRTOLÓHOZ

„Minek nevezzelek?” Magyar írónak? A jobboldali kormányok és eszmék aláaknázójának? A halálát váró Antall József provokátorá­nak? A drogos fiatalok cimborájának?

Tudod mit? Amióta elolvastam a Frankfurter Allgemeine Zeitung vasárnapi számában „A kétségbeesés bátorságával” című interjút, azóta egyértelmű lett, hogy Konrád György gátlástalan bűnpártoló. Vagyis mindegy, hogy a számára kiválasztott partner milyen bűnnel, mocsokkal, árulással terhelt, ő teljes mellszélességgel kiáll mellette. Hogy ennek mi a magyarázata? Erre a morális (erkölcstan) és a kriminológia tud választ adni. Én beérem azzal az egyszerű és a mindennapi élet által megfogalmazott népi megfigyeléssel, hogy aki más aljasságát nem csak leplezi, de dicsőíti is, az erkölcsi nullává degradálja önmagát, és a bűnös bűnével való azonosulásával el­árulja, hogy adott esetben ő is ugyanazt cselekedné.

Na de nézzünk bele a konzervatív frankfurti lap Sonntag­szeitungjába, hogyan védi meg a liberálisok főideológusa a nemze­tét megalázó, betegesen hazudozó miniszterelnökét, Gyurcsány Ferencet?

Előre bocsátom, hogy nekem ez nem meglepetés, mert tisztában vagyok azzal, hogy a vallási, erkölcsi, nemzeti normákat kigúnyoló, amorális liberális eszmék bajnokai százötven éve ezt teszik, így élnek, és így bomlasztják nemcsak hazánk lakóit, hanem minden befogadó országét, ahol lábukat megvetik. Ez ideológiájuk lényege, ez jellemük, puszta jelenlétük rákfenéje, legyen az Faludy György, a Prohászka szobor meggyalázója, vagy hívják Pető elvtársnak, vagy a Wass Albert hazajövetelét meggátoló Kuncze Gábornak..., mindegy! –

Konrád a felindult és elkeseredett Gyurcsány-i hangütésben valami nagyszerűt fedez fel. A politika színpadán színészkedő ri­pacsban nemzeti hőst lát, aki azt akarja elhitetni „nézőivel”, hogy többé nem akar hazudni. Oly annyira igaznak tartja ezt a színész­kedést, hogy már az egész önleleplezést sem tartja gyanúsnak. (A napokban már maga Gy. F. is azt mondta: „én nem hazudtam.”) Konrád szerint Gy. F. igazi bátor hős, mert ahhoz bátorság kell, hogy valaki nyíltan, mások előtt leleplezze önmagát, és mindazt, amit és ahogyan tett. Sőt rágalmazza elődeit is, mondván, hogy 1990-től kezdve az egész magyar parlament és minden kormány hazudott. Konrádot nem érdekli, hogy ezt maga a Köztársasági Elnök másnap már határozottan visszautasította, mert ezzel az egész magyar demokráciát megbecstelenítette. Nem tudja és nem is akarja észrevenni, hogy emiatt robbant ki a morális válság, és ekkor rob­bant ki a népi ellenállás.

De hát mi körül folyt ez az ádáz hazudozás? Konrád ezt a félre­vezető, igaztalan vádat vágja a becsapott, kisemmizett magyar nép arcába: „nem lehet tovább úgy emelni az életszínvonalat, hogy továbbra is Brüsszelen élősködnek”. Ennek az állapotnak vet most véget Gyurcsány, a haza hőse! Végre van az országnak egy vezetője, aki többé nem a Kádár-korszak borzalmas politikai nyelvét beszéli.

Ez azt jelenti, hogy Konrádot, a magyar írót, nem háborítja fel az öszödi beszéd stílusa, hogy kurvának nevezte az országot, és trágár szavakkal „fűszerezte” mondandóját... Erre mondták latin tanáraink a „Similis simili gaudet” közmondást, vagyis a hasonszőrűek örül­nek egymás gazságának.

Azon pedig senki se csodálkozzék, hogy eme okfejtés után a tün­tetők többségét jobboldali, szélsőjobboldali huligánoknak nevezi, sőt – ezt Konrádtól tudjuk meg! –, hogy antiszemita jelszavakat is kiabáltak. Pedig az ország – Konrád hazugsága szerint – nem két­ségbeesett. „A városok élettelibbekké váltak, szebbek, itt lehet él­ni...” Hát ilyen „igazmondók” a gátlástalanul hazudozó liberálisok. Most már értem, hogy miért gyűlölik legélesebb bírálójukat, Pro­hászka püspököt, aki már 1896-ban ezt írta róluk: „Ha népünk nem vigyáz, megeszi a tetű”. A liberalizmus, még ha 6%-kal képviselteti is magát a parlamentben, életveszélyt jelent! Nem lenne jobb, ha Konrád követné a „magyar” Nobel-díjas Kertész Imrét, vagyis kül­földre távoznék? Liberális elvbarátai (elvtársai) hátha felhívnák a Tóra egyik alapigazságára: Hazudni bűn!