Szabó LőrincHazám, keresztény Európa

Utálom és arcába vágom:
- Száz év, de tán kétezer óta
Őrült, mocskos, aljas világ ez.
Ez a farizeus Európa!

Kenyér s jog helyett a szegényt
Csitítja karddal s üres éggel
És cinkos lelkiismeretét
Avatag és modern mesékkel:

Száz év, de már kétezer óta
Hány szent vágy halt meg gaz szívében!
Hazám, keresztény Európa,
Mi lesz, ha bukására döbben,

Mi lesz, ha újra földre száll
A Megcsúfolt és Megfeszített,
S mert jósága, hite, imája
Egyszer már mindent elveszített:

Mi lesz, ha megjő pokoli
Lángszórókkal, gépfegyverekkel,
Vassisakos, pestishordozó
Bosszúálló angyalsereggel?

Mi lesz, ha megjő Krisztus és
Új országot teremt a földön,
Ha elhullanak a banditák
S nem lesz több harc, se kard, se börtön,

Ha égi szerelmét a földi
Szükséghez szabja ama Bárány
S újra megvált,- óh, de nem a jók,
De a gonoszok vére árán:

Hazám, boldogtalan Európa,
Ha túléled a harcok végét,
Elbírod-e még te az Istent,
A Szeretetet és a Békét?


Szabó Lőrinc