Keresztényellenes kurzus
Balavány György írása alapjánAz utóbbi időben egyre-másra bukkan fel a keresztény hitű emberekkel szembeni provokáció a baloldali politikában és médiumokban. Ez Horn Gyula szószékellenes kirohanásával kezdődött, majd a karácsonynapi keresztényirtó rádiónyilatkozatot követte Kósáné húsvéti előzetese... A Kósáné féle ideológia ezt üzeni: "Vigyázzatok elvtársaim, ... a Nagy Lenyúlás Egyházai bele akarnak gyalogolni a magánéletünkbe... benéznek majd a gyerekszobába, meg a hitvesi ágyba. Nem engedik majd, hogy kisvárosnyi magzat életét oltsuk ki évente a csillogó, steril műszereinkkel, rosszalni fogják a homoszexuálitás kultuszát, le akarnak beszélni a válásról, ... Az egyházi zsarnokság átitatja országunkat"

Kósáné K.Magda azonban öngólt lőtt csapatának, majdnem akkorát, mint az amerikai zsidó vallási vezetők a Mel Gibson-film elleni tiltakozással. Az antiklerikalizmuson felnőtt magyar lakosság ugyanis egyre világosabban látja, hogy ez a klérus nem ugyanaz, ami rémálmaiban szerepelt... hogy lejárt a kollaboráns békepapok, meg a népnyúzó, ingyenélő csuhások ideje. Hogy a hívő emberek nem begőzölt vallási fundamentalisták, nem verekszenek, nem égetnek zászlót, nem zúznak be kirakatokat, ...

Húsvét előtt Kósáné táborában is feltehetően sokan megnézték a Gibson-filmet, amelyben Krisztus imádkozik azokért, akik megfeszítik. S bizonyára tudják azt, hogy ez a pápa volt az, aki - amikor az amerikai bombázók pilótái (imádkozva) bevetésre indultak Irakba - azt üzente: az utolsó szó nem az erősebbeké lesz. Az utolsó szó az Istené lesz!.

Senki nem gondolhatja komolyan, hogy Európában a történelmi egyházak politikai és gazdasági hatalmat szerezhetnek. S Magyarországon sem a katolikus egyháznak van sportcsarnoka, nem a református egyháznak van tévécsatornája. Sportcsarnoka, tévécsatornája például a Hit Gyülekezetének van. Természetesen velük nincs baja! Kósánénak Jézus Krisztussal van baja... Őrült világban élünk. A jelenlegi kormányzat mélységesen gyűlöli a történelmi egyházakat, mert róluk Jézus Krisztus jut eszükbe. Nem hinném, hogy Németh Sándorról bárkinek Jézus Krisztus jutna az eszébe...
Jézus azt mondta: az ő országa nem e világból való. Mára egyértelmű, hogy a triumfáló, gazdasági-politikai hatalommal bíró egyházak kora lejárt. Vissza kell térni a konstantini fordulat előtti egyházeszményhez. Mel Gibson filmje hangsulyossá tette: ki az igazi Krisztus és mit tanít.
1. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik titeket üldöznek.
2. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, mert nem nagyobb a tanítvány a mesterénél.
3. Aki nem veszi fel keresztjét és nem jön utánam, nem lehet az én tanítványom. Kósáné is kereszt. Felvenni azt jelenti, imádkozni érte. Elég nehéz. Egy egykor letűnt diktatúra egykori és mai haszonélvezői ülnek a nyakunkon, és előírják, hogy milyen kereszténységet akarnak.. Európa "lenyúlásától" azért félnek, mert még mindig ők akarják lenyúlni Európát: "Ez a harc lesz a végső, csak összefogni hát".... Magyar Bálint megfenyegeti a Károli-egyetemet: ha nem veszik vissza a meleg diákot, elzárja az állami támogatás amúgyis szivárgó csapját... Ki akar itt lenyúlni, bekebelezni és mit?


A kereszténység különös kisebbség. Bár tíz százalékot sem tesz ki az aktív vallásosságot gyakorlók aránya, mindenki tőlük fél. Az egyik baloldali lap nagycsütörtöki, címoldalas cikkében, Kósánét igazolandó, megfogalmazódik a vád: a keresztények lobbiznak!. Most aztán kibukkant a patásláb a reverenda alól. S tételesen sorolják a római felekezet bűneit:
Erdő Péter bíboros, primás találkozott Kovács L. pártelnök-külügyminiszterrel és Szili Katalin házelnökkel, és támaogatásukat kérte ahhoz, hogy az uniós alkotmány előszavában a keresztény értékek hangsúlyos szerepet kapjanak... De melyek ezek az értékek?
Az első, mint tudjuk a szeretet. Méghozzá a szeretet egy speciális formája: az önfeláldozó készség, amikor nem a feleslegesből ad valaki, hanem átvállalja a szükséget is. További keresztény érték, a hűség, elsősorban Istenhez, , ami ebből következik:a társhoz, a családhoz, horribile dictu a nemzethez... Aztán azt írja a lap: "A Vatikán azt szeretné, ha a vallási közösségek saját szabályaik szerint szerveződhetnének. Ez azt jelentené, hogy a vallási vagy szexuális orientáción alapuló diszkriminációellenes EU-törvény hatálya alól kikerülnének". Tovább sorjázik a bűnlajstrom: "Orbán Viktor, aki a napokban kapta meg a Vatikán egyik magas kitüntetését, az egyház álláspontjával megegyezően nyilatkozott az abortuszról és az eutanáziáról"
Abortusz, eutanázia: gyilkosság az élet kezdetén, illetve végén. Aki ennek ellene van, az életet tiszteli és védi. Kinek kell ma ilyen kereszténység?
A baloldal olyan kereszténységet akar, amelyik csendben van. Meghúzódik és nem szól bele a nagyok dolgába... Szenteljen lelkésszé házasságtörőket, hitetleneket, liberális agitátorokat. Akik majd nem hírdetnek húsvétkor mást, mint sonkát, tojást, Playboy-nyuszit. Az internetes újság már Bibliát is idéz, hogy alátámassza Kósáné vádjait: "A hetedik angyal megfújta harsonáját... Urunké és Fölkentjéé a világ uralma, Ő uralkodik örökkön örökké."(Jel.11.15)

Félre tetszenek érteni a Bibliát! Nem állítja az említett citátum, hogy a világ a keresztényeké lesz. Hanem azt, hogy a világ Istené, benne a keresztényekkel, mozlimokkal és ateistákkal, mindenkivel... Csak hát van, aki elismeri ezt az uralmat önmaga fölött, - van aki lázad ellene. Pilátus, Néró is, Sztálin is, Kósáné is csak annyit tehet és mondhat, amennyi meg van neki engedve... Szegények, ők állnak a vesztes oldalon... Jól mondta a pápa: az utolsó szó Istené.