HOGY  LETT  KERESZTÉNY  EGY  ABORTUSZ-KLINIKA
VEZETŐ  ORVOSA?Hat millióval lennénk többen Magyarországon, ha gyilkos kezek nem öltek volna meg ennyi magzatot. Talán sokakat elgondolkoztat az az interjú, melyet a zsidó Bernard N. Nathanson-nal készített az osztrák Wiener Kirchezeitung. Ebből közlünk részletet Koncz Lajos fordítása alapján (v.ö. Keresztény Élet 2006. március 26.3)

– Hány abortuszt végzett korábban?

– Körülbelül ötezret. A New York-i klinikán, amelynek vezetője voltam, 30.000 volt az évi átlag. De ez akkor számomra természetes nőgyógyászati feladat volt.

– Egyszerre történt az a bizonyos látványos fordulat?

– Nem egészen. Volt ugyanis 4-5 átmeneti esztendő. Ebben az időben már csak akkor végeztem abortuszt, ha az anya életéről volt szó, vagy ha a magzat fejlődési rendellenességet mutatott. 1979-ben azonban végleg felhagytam ezekkel is.

– Miért?

– Eleget tudtunk már az emberi magzatokról ahhoz, hogy felismerjük a tudományos és fiziológiai bizonyosságot: ők már az emberi nem, sőt emberi közösség tagjai.

– Azóta az abortuszt minden esetben kizártnak tartja?

– Igen nem létezik számomra semmi olyan körülmény, amelynél az abortuszt helyeselni tudnám.

– Érzett bűntudatot a korábban történtek miatt?

– Őszintén sajnáltam a történteket, és természetesen bűntudatom volt, mert visszatekintve már bűnnek éreztem az egészet.

– És mi volt az a legfontosabb felismerés, ami véleményének megváltozásához vezetett?

– Az ultrahang feltalálása előtt az orvosok nem láthatták a magzatot a női testben. De 1973 után ez már lehetővé vált, és a ta­pasz­talat megrendítő volt! Egy 3 hónapos magzat már tökéletes kis ember, akinek minden szerve megvan az élethez.

– A feministákról, akiknek mozgalmát régen Ön is támogatta, mi a véleménye?

– Kulcs szerepük van, de ők a másik oldalon állnak. Ők a szabadságra és a jogra hivatkoznak, és a természettörvény fölé helyezik. Én ezzel a téves felfogással nem érthetek egyet. Szerintem a természetes családtervezés rendben van. Idáig érvényes a szabadság. De már a fogamzásgátló eszközök használata visszaélés a szabadsággal.

– Miért lett katolikus?

– Morális és etikai kérdések kialakításában a katolikus egyház állásfoglalása találkozott az enyémmel. A katolikus egyház az egyetlen, amely következetesen és meggyőzően ellenáll a magzatelhajtással és egyéb társadalmi törekvésekkel szemben. De van egy másik ok is, amiért katolikus lettem: Ennek az egyháznak van hatalma bocsánatot nyújtani minden bűn alól, és ezáltal felmentést tud adni a súlyos erkölcsi tehertételtől, amelyet hordoztam.

– Elmondhatjuk, hogy Ön most egy missziót teljesít?

– Igen. Egyrészt azzal, hogy bár büszke vagyok, hogy zsidónak születtem hatalmas tradícióval mögöttem, viszont egy lépéssel tovább mentem azzal, hogy olyan zsidó lettem, aki Jézus Krisz­tust elfogadom. Úgy gondolom ez a legjobb megoldás.

De más vonatkozásban is missziót teljesítek. A múltban úgy voltam közismert, mint az abortusz legalizálásának harcosa. Most újra a figyelem központjába kerültem orvosi meggyőződésem megváltoztatásával. Ennek megokolására kezdtem el filmeket készíteni, könyveket írni, előadásokat tartani, amiben a jóvátétel szándéka is benne van – korábbi működésemért. Ezt lelkiismereti és erkölcsi felelősségemnek érzem.

A sóoldatos művi vetéléssel megölt kislány

                               +

              HALOTTI BESZÉD

Részlet Kosztolányi Dezső verséből 1933

    Okuljatok mindannyian e példán.
    Ilyen az ember. Egyedüli példány.
    Nem élt belőle több és most sem él
    s mint fán se nő egyforma-két levél,
    A nagy időn se lesz hozzá hasonló.
    Nézzétek e főt, ez összeomló,
    kedves szemet. Nézzétek, itt e kéz,
    mely a kimondhatatlan ködbe vész
    kővé meredve,
    mint egy ereklye
    s rá ékírással van karcolva ritka,
    egyetlen életének ősi titkaFIGYELJETEK!

HA FELELŐSNEK ÉRZED MAGAD SZERENCSÉTLEN, FÉLREVE­ZE­TETT MAGYAR NÉPEDÉRT, MÁSOLD ÉS TERJESZD EZT A HITELES VALLOMÁST !

INDÍTLAK KÖR 
Barlay Ö. Szabolcs