P. Hofher József SJ levele XVI. Benedek pápának

 


Őszentsége XVI. Benedek pápának
Szent Atya!


"Teljes szívemből kiáltok, hallgass meg, Uram, …" (118.zsoltár)

A zsoltáros kiáltásával fordulunk hozzád, Krisztus földi helytartójához elsősorban Magyarországért, de ugyan így Kelet Európa népeiért és szerte a világban a globális töke marokszorításától szenvedő népekért.

A globális gazdasági hatalmak az utóbbi években egyre gátlástalanabbul rabolják ki népünket, vásárolják fel javainkat, számolják fel kultúránkat a hazai kollaboráns hatalom segédletével, hogy népünket a "mindenható piacisten" igájába hajtsák. Mária Országa kiált hozzád ma a Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária emléknapján, a Betegek Világnapján.

A miniszterelnök által dölyfösen elismert csalárdsággal választott parlamentünk a mai nap egy újabb merénylettel betegeink biztonságát, életét dobja oda biztosító társaságok kezébe áruként. Mivel hazai környezetben nincs hathatós közbenjárónk a karácsonyi időben "imádságos éhségsztrájkot", böjtöt folytattunk, hogy ezzel is jelezzük kormányunknál és a nagyhatalmak vezetőinek, hogy országaik vállalatbirodalmai fejezzék be Magyarország kirablását, honfitársainknak engedjenek emberhez méltó megélhetést és ne veszélyeztessék végtelen mohóságukkal a világ békéjét és a minket körülvevő természet épségét.

Nemzetünk a történelem során több alkalommal bebizonyította már a Római Egyház, az Emberi Szabadságjogok és Európa iránti önfeláldozó szeretetét. Elődöd, III.Callixtus, az 1456. július 22-i nándorfehérvári diadal emlékére egy bullában - mivel Isten győzelemre segítette a keresztényeket - elrendelte a déli harangszót, a győzelemért való hálaadás harangszavává.

Az ateista szovjet birodalommal vívott küzdelem kiemelkedő eseménye volt a magyarországi 1956-os forradalom és szabadságharc és ugyanígy az 1989-es határnyitás", mely elindította az utat egy egységes Európa megszületése felé.

Bízva irántunk tanúsított mindenkori szeretetedben, és szolidaritásodban kérünk imáidban emlékezz meg rólunk. A nagyböjti időben szerdai és pénteki napokon tartott böjtünket pedig továbbra is felajánljuk Magyarország szellemi, lelki megújulásáért, reménytelenül elszegényedő honfitársainkért, "keresztény" Európánkért.


2008. február 11.


Fr.Barsi Balázs OFM
P. Hofher József SJ
Orvos Levente plébános
P. Vértesaljai László SJ