HÍREK  MAGUNKRÓL  2006  OKTÓBERÉBEN

Két nagy élményről számolok be olvasóinknak. Az egyik egy előkerült Prohászka lelkigyakorlatról, a másik szenvedő népünkről szól.

1.) Börtönbüntetésem előtti évekből igen kevés iratom maradt fenn. A diktatúra házkutatásai szinte minden tudományos és szellemi kincsemtől megfosztottak. Ezen a nyáron egy prédikációs dossziém mégis előkerült. Ebben bukkantam rá Prohászka püspök atyánk utolsó lelkigyakorlatára, melyet halála előtt három héttel tartott Pápán a kedvesnővérek számára, 1927. március 14-18-a között. A gyorsírással megörökített, és gépelt szentbeszédeket most egyenként feltesszük honlapunkra. ( olvasás )

2.) Mindannyian feszült, megrendült lélekkel figyeljük szegény hazánk sorsának alakulását. Lelkivezetők, tudósok, politikusok egyaránt úgy látják, hogy utolsó évtizedeink legmélyebb erkölcsi, anyagi, politikai válsága szakadt ránk. Mint az Indítlak szerkesztője és felelőse, igyekszem munkatársaimmal az események, megnyilatkozások tárgyilagos bemutatására, annak tudatában, hogy szerte a világban olvassák írásainkat magyarul beszélő és érző honfitársaink. Kérem imájukat és hűségüket.

Alba Regia (Székesfehérvár), 2006 októberében

Barlay Ö. Szabolcs