Gondolatszikrák

Gondolatok

– Barlay M. Laura gyűjteményéből –

 

Következő >>

Kiváló nemzet vagyunk. Ezt bizonyítja, hogy fennmaradtunk annak ellenére, hogy mennyi parazitát hordunk a vállunkon.


Az vagy, aminek tartod magad. Ha gondolkodásod megváltozik, te is megváltozol.   (Anthony de Mello)


Semmi nincs lelkileg erőteljesebb hatással a gyermekekre, mint a szülők meg nem élt élete.   (Jung)


Csak ott van szeretet, ahol a választás visszavonhatatlan. - Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.   (A. de Saint-Exupery)


Olyan barátság, aminek vége szakadhatott, soha nem is állt fenn.   (Aristotelész)


Hinni annyit jelent, mint tudomásul venni Istent egy emberben.


Népedet és az emberiséget csak azáltal javíthatod, ha önmagadat javítod.   (Weörös Sándor)


Minden dolog körülöttünk az Isten szeretetének emlékkönyve, csak legyen értelmünk azt olvasni.   (Spurgeon)


Isten minden emberben él, de nem minden ember él Istenben.   (Bráhmán bölcs mondás)


Ha békét akarsz, keresd a változást magadban, ne másokban. Könnyebb a lábadat védeni egy szandállal, mint szőnyeggel borítani az egész földet.


Ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám. De gondold jól meg! Bántana, ha azután sokáig elkerülnél.   (József Attila: Kopogtatás nélkül)


A boldogság nem más, mint jó egészség és rossz memória.   (Albert Schweitzer)


Ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd nyugalmadat. Ha nincs igazad, nem engedheted meg magadnak, hogy elveszítsd.   (Mahatma Gandhi)


Egy gödör ásását leszámítva kevés dolog van, amit rögtön legfelül lehet kezdeni.   (Harry Lorayne)


Ahhoz, hogy felfedezzünk egy új kontinenst, késznek kell lennünk arra, hogy elveszítsük a part biztonságát.   (Brian Tracy)


Az alkotó titka az, hogy felnőtt korban is megőrizzük a gyermekkor szellemét.   (Thomas Huxley)


Ne félj a tökéletességtől, úgysem éred el soha.   (Salvadore Dali)


A nagyok semmit sem értenek meg maguktól, a gyerekek pedig belefáradnak, hogy örökös-örökké magyarázgassanak nekik.   (A. de Saint-Exupery)


Mi emberek csak fecsegünk a hallgatásról, - egyedül a kövek képesek rá. Lehet, hogy ettől olyan súlyosak?


Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes.   (Albert Einstein)


Ott benn tünemények suhognak,
Lámpás éjszakában ragyognak.
A színek fémessé szépülnek,
Szavakból paloták épülnek.
                  (Weöres Sándor)


Mindig az győz, aki meg tud semmisülni az ölelésben.   (Hamvas Béla)


Ha egy szép élet vágyát őrzöd,
A múlttal nem szabad törődnöd.
S mindig úgy tégy, ha veszteség ér,
Minthogyha újjászülten élnél.
Mit akar? - kérd meg minden naptól,
És minden nap felel majd akkor.
Tetteidnek tudjál örülni,
Más tetteit tudd megbecsülni,
Főként ne gyűlölj egy embert se,
S a többit hagyd az Úristenre.
                                    (Goethe)


Következő >>