"Hazám, hazám te mindenem"

"Haza a magasban!"


Az Inditlak eleve jelzi, hogy mi a célunk, mi a törekvésünk! El a szkepszisszel, mert minden okunk megvan arra, hogy bizakodóvá váljunk. Jellemző, hogy minket inkább a külföld becsül, míg magunkat hajlamosak vagyunk gyengének, sorsüldözöttnek tekinteni. És ha ebben van is sok igazság, most mégis a ránk váró feladatokra kell összpontosítani minden szellemi és fizikai erőnket. Az elmúlt tíz esztendő bizonyság arra, hogy az évszázadokon át tartó külső és belső széthúzás, történelmi igazságtalanság, nemzet- és eszmeírtás ellenére óriási erő él a nemzetben. Más nemzet talán már feladta volna a küzdelmet, hiszen évtizedeken át úgy alakultak dolgaink, hogy jogosnak éreztük a tömegsír megásásának vízióját. De hát itt vagyunk! Élünk és rendezni kivánjuk sorainkat. Erre ugyancsak nagy szükség van, mert sok az értetlenség, a kishitűség, sőt sok a gaz, a mindent bemocskolni akaró erkölcsi fertő. Bizony nagyon nehéz kórók közt pálmának lenni! De most ez a korszak köszöntött ránk. Olyan világban élünk, amelyben egymásra kell találniok azoknak, akik egyet akarnak és együtt is tudnak dolgozni céljaik eléréséért.

Melyek ezek a célok, melyek a feladatok? A FIATAL MAGYARSÁG című fejezetünk lényegében ezekre a kérdésekre kívánja összpontosítani e honlap olvasóinak figyelmét. Azokat a tiszta forrásokat kívánjuk feltárni és bemutatni, melyek történelmünk során mindig biztosították, hogy a nemzet önmagához hű maradjon. A források felkutatása, az életerő felszínrehozása soha sem volt tömeg-feladat; azt mindig egy elhivatott kisebbség végezte. Ehhez szent hivatás, elhivatottság kell, melyre szintén találunk számos példaképet. Nekik köszönhetjük, hogy a nemzet nem pusztult el a sorsüldözés évszázadai alatt. A lelkek mélyén búvópatakokként éltek elrejtve, de a futóhomok alól is minduntalan felszínre törve éltették a gyermekeiket magyarrá nevelő szülőket. Lényegében ott tartunk most is, mint a török hódoltság idején, amikor nem az iskola, hanem az édesanyák és édesapák voltak a papok, tanítók és erkölcsre nevelők. Az ő számukra készítjük a FIATAL MAGYARSÁG lapjait: az eszmék, kihívások és az elvárások jegyében. Illyés Gyulával mondhatnám így is: szeretnénk megmutatni a HAZÁT A MAGASBAN.