"Mutasd meg, hogyan működik a lelkiismereted és megmondom, ki vagy"

 


A MEGHASONLOTT EVANGÉLIKUS LELKÉSZ A NÉP ITÉLŐSZÉKE ELŐTT

- DONÁT LÁSZLÓ SZOCIALISTA KÉPVISELŐ -


Több szempontból is szánalomra méltó emberről vagyok kénytelen írni Honlapunk hasábjain.

Egyrészt édesapját kivégezték az 56-os forradalom után. Tehát mártír családból származik. Annak ellenére hogy ráadásul evangélikus lelkész is, kezdettől apja egykori kivégzőinek szellemi táborában érzi jól magát, és mindenben azonosult a pufajkás Horn Gyula, most pedig a KISZ-es múltjával dicsekvő Gyurcsány Ferenc kormányának programjával.

Ez önmagában elegendő annak feltételezésére, hogy egy tudathasadásos szerencsétlen jellemmel van dolgunk. Méghozzá kettős tudathasadásra utal az a tény, hogy keresztény=keresztyén teológus létére vállalja az egyházat sokszor megalázó, gyalázó párt tagságát. Donát lelkész-képviselő Budapesten a harmadik kerület szocialista képviselője.

A közmondásban rejlő nagy népi igazság ismét beigazolódott: Isten nem ver bottal. Mindig mindenkivel a legmegfelelőbb időben úgy tesz igazságot, hogy a legérzékenyebb pontunkon keresztül osztja ki szentenciáit. Donát Lászlóval is ez történt. Kerületének lakossági fóruma meghívta, hogy választói megkérjék, legközelebb ne szavazza meg a számukra elviselhetetlen terheket okozó egészségügyi „reformot”.

A képernyőn saját szemünkkel láthattuk és fülünkkel hallhattuk azokat a kemény szemrehányásokat, kijelentéseket, melyeket feléje zúdítottak: "aki ezt a törvényt megszavazza, annak nincs lelkiismerete". Érhet-e papot, lelkészt kegyetlenebb vád, mint amikor hívei kétségbe vonják azt, amit ő lenne hivatva vezetni, nevelni. A lelkiismeret minden embernek, különösen a papnak legnagyobb értéke és kincse. "Mutasd meg, hogyan működik a lelkiismereted és megmondom, ki vagy" Rettenetes volt hallgatni a morajlást: "maga pap?"

Csodálkozhatunk-e azon, hogy anarchia felé rohan az ország, amikor a népnek jobban működik a lelkiismerete, mint papjainak? Amikor lelkésze, Donát László kommunista lelkész úr Isten helyett a pártfegyelemre hivatkozik és a morális felelősséget másra hárítja, nem önmagára? Csodálkozhatunk azon, hogy a nép saját hóhérjainak barátaira ruházza rá a legmagasabb közjogi méltóságokat, amikor a mártír Donát Ferenc pap fia az apját halálra ítélő utódpártnak fizetett képviselője?

Ne feledjük el: a nép a legritkább esetben tesz különbséget. Számára mindegy, hogy egy pap evangélikus, református vagy katolikus. Ő a papban még most is egy magasabb erkölcsi értékrend képviselőjét, a szegények, meghurcoltak istápolóját szeretné hinni. És ha bennük, bennünk is csalódni kényszerül, rájuk és mindannyiunkra jogosan ráomlik a pokol. A tegnapi televíziós beszámoló ezt a légkört közvetítette.

Donát Ferencet 1956-ban a vészbíróság halálra ítélte. Fiát, Donát Lászlót, a meghasonlott és saját választóit eláruló lelkész-képviselőt 2008-ban a harmadik kerületi lakossági fórum népbírósága ítélte kárhozatra, ha újból az IGEN gombot meri megnyomni a parlamentben az egészségügyi „reform”- törvény szavazásakor.

Barlay Ö. Szabolcs      
lelkész, a lelkiismeret orvosa