Mi a cserkészet?ISMERKEDJÜNK MEG A CSERKÉSZETTEL

A közel száz éve megalakult ifjúsági mozgalomnak ma újra nagy varázsa van. Hazánkban a 40 évi tiltás után 10 év alatt több mint 10 ezer fiatal -fiú és lány- sorakozott a cserkészek liliomos zászlaja alá. Pedig a mai szülők már nem is ismerhették meg közvetlenül, legfeljebb idősebb szüleik, rokonaik, barátjaik elbeszéléseiből.

Mi a cserkészet? Kinek való és hogyan működik?

Ez egy önkéntes ifjúsági mozgalom, mely épp azt nyújtja a fiataloknak, 8 éves kortól kezdve, amit a mai agyon civilizált, technikájával elgépiesített társadalom már képtelen megadn nekik. A 6-8 főből álló őrsökbe osztott fiatalokat egy néhány évvel idősebb őrsvezető irányítja. Külön leány és külön fiú őrsök vannak. Hetenként találkoznak saját feladataik, programjaik megvalósítására. Az őrsök alkotják a csapatot, melynek érett, felnőtt vezetője, parancsnoka van.

Mit csinálunk mi cserkészek?

A cserkészek valahogy kicsit mások, mint a többiek. Mindent a jelszavunk szellemében szeretünk csinálni, vagyis Jó munkát! Elsősorban magunkat akarjuk önképzéssel testileg, lelkileg edzetté, emberebb emberré, magyarabb magyarrá alakítani.. És mivel ez elképzelhetetlen isteni segítség nélkül, ezért a cserkészek a maguk vallását gyakorló, tehát templomba járó, hittant, erkölcsöt tanuló fiatalok.
Az önképzés nem külön "tantárgy" nálunk, hanem szinte észrevétlenül sajátítják el fiataljaink. A cserkészvezető ugyanis felkelti bennük az érdeklődést sok olyan érték megismerésére és megvalósítására, melynek segítségével saját maguk törekszenek a jóra, a szépre, a természet fölséges titkainak csodálatára. Igy a cserkészet a koroknak megfelelően olyan tevékenységre serkenti a kialkulóban lévő fiatal egyéniséget, ami vonzza és miközben ezzel bibelődik, tapasztalat útján el is sajátítja.
Négy pontban tudnám összegezni a cserkészet jó állampolgárrá nevelő rendszerének lényegét: Jellem. Egészség és erő. Kézügyesség. Mások szolgálata.
Mindegyikre a későbbiek folyamán visszatérünk és részletesen elmondjuk ezek megszerzésének módját. Egyelőre maradjunk az ismertetésnél, hogy bemutassuk mi a cserkészet a fiatalok szemével nézve és mi az a szülők szemével nézve?
A fiatalok - fiúk, lányok - szemével nézve a cserkészet testvéri, baráti közösséget jelent, ami természetes szervezet számukra, akár közös feladataik elvégzéséről, akár puszta időtöltésről van szó. És mindez úgy történik, hogy képzeletük, romantikus hajlamaik megtalálják ezen feladatok értelmes és hasznos teljesítéséhez a legmegfelelőbb módokat és eszközöket. Az teszi izgalmassá mindezt, hogy még az eszközöket is nekik kell kitalálni vagy létrehozni. Ha éhesek, nekik kell főzni, -ha szomjasok, nekik kell megtalálni a forrást, vagy a kutat, - ha aludni akarnak, nekik kell felverni a hátukon hozott sátrat, - ha fáznak, a magukkal hozott takarókba burkolóznak. Magyarán öntevékenyek. Mindezt fokozatosan, az úgynevezett próbák segítségével tanulják meg és sajátítják el.

A szülők szemével nézve a cserkészet testi egészséget és fejlődést nyújt, energikus, találékony és ügyes embert nevel; fegyelmet, bátorságot, lovagiasságot, erkölcsi tartást, hazaszeretetet olt gyermekeikbe; vagyis olyanokká alakítja őket, amilyennek megálmodták, hogy legyenek és megállják helyüket az életben.

x. x. x.

Cserkészkedésünk egyetlen célja, hogy fiataljaink jellemét, egyéniségük fejlődését előmozdiítsa, és így mindegyikük maga magát nevelhesse jó emberré, hogy hazájukat értékes polgárokként tudják szolgálni!
Legyen befejezésként ez a rajz a legjobb ajánlás. A rajzot a cserkészet legendás hírű alapítója készítette, akit mi csak Bi-Pi néven emlegetünk. Arról akar meggyőzni, hogy az élet tele van akadállyal, de nem szabad megriadnunk. Fiataljainkat már most meg kell tanítanunk arra, hogyan lehet a nehézségeket leküzdeni és úrrá lenni rajtuk!

Engedjétek közénk gyermekeiteket!

Barlay Szabolcs bá
a magyar cserkészek "nagyatyja"