BÚCSÚ  A  GONDOLATSZIKRÁK  ÍRÓJÁTÓL

„A szeretet soha el nem múlik”

     Honlapunk olvasói sokszor kattintottak eddig is a Gondolatszikrák lapjain található gyöngyszemekre. Csak néhány közeli ismerősöm tudja, hogy ezeknek gyűjtője dr. Bakó Gézáné Barlay Edit az édestestvérem, és kiskoromtól kezdve a legjobb barátom, szellemi partnerem.

     Siklóson élt, és 2005. szeptember 30-án meghalt. Most mindezt azért írom, mert legközelebbi munkatársa volt Honlapunknak. Rá emlékezve, az Indítlak nagy családja nevében a következő mondatokkal búcsúztattam:

Siklós nagyasszonya visszaadta lelkét Urának, Teremtőjének.
Matrónánk, Edit néni, mindenkinek mindene volt. A korszakvál-
tozások idején is mindenkinek erkölcsi példaképe.   Titka  Pál
apsotol szeretethimnusza volt,  melyet naponta,   még halálos
ágyán is imádkozva mondott el. Példája kötelez mindannyiunkat.


Székesfehérvár, 2005. október 8.

Barlay Ö. Szabolcs