HITVÉDELEM ÉS HAZASZERETET

 


NYÍLT  LEVÉL  AZ  SZDSZ-ES  KÉPVISELŐNEK,
GUSZTOS  PÉTER  ELVTÁRSNAK

Önnek igaza van! Lezsák Sándort és Balogh Zoltán urakat nem fogja kizárni soraiból a Fidesz, azért mert a nemzet legnagyobb apostolának, tanítómesterének és prófétájának, PROHÁSZKA OTTOKÁR püspöknek szobor leleplezésén Lakitelken, a nemzeti panteonban jelen voltak, hitet tettek szellemi öröksége mellett. Mint ahogy nem fogja leváltani a pápa Bábel Balázs kalocsai érseket sem, és engem, a vasmisés egyetemi tanárt sem fog kizárni a magyar püspöki kar azért, mert jelenlétünkkel és beszédünkkel hitet tettünk amellett, akinek szobrát az önök által felbérelt Faludi György és bérenc társai - mind ateista zsidó szabadelvűek -1947. áprilisában Budapesten elvtársuk, Károlyi Mihály kérésére ledöntötték.
A magyar keresztények legnagyobb példaképét mi, hivatásos történészek - én is, aki a Magyar Tudományos Akadémiától a történelem tudomány doktori fokozatát kaptam - azért nevezzük prófétának, mert száz évvel ezelőtt, pontosan 1896-ban - előre megmondta, hogy mi fog bekövetkezni, ha az ateista zsidó, szabadkőműves liberalizmus átveszi az uralmat hazánk felett: "Ha nem vigyáztok, száz év múlva megesz benneteket a tetű".
Az már magától érthető, hogy a tetvesek a legritkább esetben veszik észre magukon, hogy róluk van szó. Én sem csodálkozom, hogy Ön, Gusztos elvtárs, Károlyi Mihályt és Faludi Györgyöt tartja példaképének. Azon sem csodálkozom, hogy a magyar országgyűlésben, a Szent Korona közelében Ön, Önök és mint akkor, most is, szellemi partnerük, a Magyar Szocialista Párt tapsvihar kíséretében megpróbálták ledönteni apostolunk, tanítónk és prófétánk újból felállított szobrát.
Önnek igaza van! Minden marad a helyén. Sőt jelentem Önnek és elvtársainak, hogy Prohászka szelleme egyre erősödik. Tudom, és ebben kérem nekem Ön adjon igazat, teljesen reménytelen, hogy valaha is megértsék, pláne hogy Önökkel megértessük a történelmi tényeket, a szín tiszta valóságot. Önökkel normálisan tudományos vitát folytatni nem lehet. Erre még az akkori és a mostani hívő, vallásos zsidó rabbik sem voltak képesek.
Ennek ellenére a mai napon Önnek feladom tértivevénnyel ajánlottan a témával kapcsolatban írt, korabeli zsidók dokumentumaival alátámasztott tudományos könyvemet: HITVÉDELEM ÉS HAZASZERETET avagy ANTISZEMITA VOLT-E PROHÁSZKA ?

Bár reménytelennek tartom, hogy megértse, mégis befejezésül leírom könyvemnek egy perdöntő dokumentumát Márai Sándortól, akinek felesége hívő zsidó volt: "NEKEM NINCS SEMMI BAJOM A ZSIDÓKKAL! (hiszen feleségem, Lola zsidó) NEKEM CSAK AZ ALJAS EMBEREKKEL VAN PROBLÉMÁM. SAJNOS EZEK KÖZÖTT LEGTÖBB A ZSIDÓ".

Prohászka korában, 1920-ig a magyar parlamentben a szabadelvűek - választási csalással és csendőr sortűzzel - mindig túlsúlyban voltak: 60-70 %-os előnnyel. Abban a reményben, hogy a most már 5 %-t sem elérő, magukat neoliberálisnak nevező SZDSZ végkép eltűnik a magyar szent koronát őrző parlamentünkből, kívánok hazámnak és benne a hívő (Prohászka által "jó zsidónak" titulált) zsidó testvéreimnek SZEBB JÖVŐT.


Barlay Ö. Szabolcs

(A Nemzetvédelmi Hivatal ma is működő III/3 ügynökeinek megfigyelését megkönnyítendő, ide írom adataimat: 1919. okt. 31. Kassa. Deil Margit. AU-VI 075043.)