A  kormány  lopva  felforgatja  az  alkotmányos  rendet !

 


Mint a Professzorok Batthyány Körének tagja, fontosnak tartom, hogy elnökségünk nyilatkozatát Honlapomon is közzétegyem.

Barlay Ö. Szabolcs


KÖZLEMÉNY

Az ország népe azzal szembesül, hogy a kormány lopva felforgatja az alkotmányos rendet. A Professzorok Batthyány Köre arra buzdítja a polgárokat, hogy szálljanak szembe ezzel. A kör beadvánnyal fordul az Alkotmánybírósághoz a felsőoktatási intézmények alkotmányban rög­zített autonómiáját sértő felsőoktatási törvény megváltoztatásáért. A kór­házak körzetének értelmetlen és merev átszabdalása korlátozza a szabad orvosválasztást, és ezáltal sérti az egészséges élethez való alkotmányos jogot. Ez ellen minden konkrét sérelmet szenvedő polgár bírósághoz fordulhat, vagy panaszt tehet az alkotmányos jogok országgyűlési biz­tosánál.

Legsúlyosabb kárt azonban az okozza, ha a társadalombiztosítási alapot nyereségérdekeltségű magánbiztosítók kezére játsszák. A biztosí­tók elvárható nyereségét és a polgárok színvonalas ellátását lehetetlen csupán a hatékonyság növelésével előteremteni. Az ismert tervek ezért – a járulékfizetők körének bővítése mellett – minden kockázatos kötele­zettséget az állam vagy az önkormányzatok nyakába varrnának, és min­dent, ami nyereséget ígér, átengednének a magánbiztosítóknak. Így az egészségbiztosítás mind az állam, mind a biztosítottak számára drágább lesz, egy-egy biztosító valószínűsíthető tönkremenetele miatt kockáza­tos is, külföldi biztosítók pedig profitjuk kivonásával a fizetési mérleget is megterhelik. Egy ilyen rendszerben megjósolható a biztosítás körének fokozatos szűkítése és a járulékemelés is. Az osztatlan kockázatközös­ség fenntartotta évszázados szolidaritás megszűnése pedig a legeleset­tebb polgárokat végzetesen kiszolgáltatja a betegségeknek. A kormány egy erős érdekcsoport befolyása alatt elkötelezettnek látszik arra, hogy e katasztrofális döntést meghozza. Az Országgyűlésben azonban túlsúlyba juthat a nép érdeke. Ezt a polgárok országgyűlési képviselőjük hathatós befolyásolásával segíthetik elő.

A Professzorok Batthyány Körének elnöksége