Professzorok Batthyány Köre: „Ez az út szakadékba visz !”

 


Választás előtt áll az Ország

Mint a Professzorok Batthyány Körének tagja, olva­só­im figyelmébe ajánlom a Magyar Nemzetben megjelent cikket. Bizonyára mindannyian érezzük, hogy április 9-én különleges felelősséggel tartozunk népünk sor­sának alakulásáért. Megint olyan nap köszönt ránk, mint amilyenről a Virágvasárnapi passióban hallunk: Választani kell Jézus vagy Barabás között. „Válassz, és kimondtad sorsodat.”

Barlay Ö. Szabolcs  


Professzorok Batthyány Köre: „Ez az út szakadékba visz !”
(Ottlik Judit, MNO., 2006.04.03.)

Akárki győz is a választásokon, úgyis mindennek meg kell változnia. Most azt kell eldöntenünk, ki vezényelje a változást – közli a választókhoz szóló felhívásában a Professzorok Batthyány Köre. A polgári értelmisé­gieket tömörítő szervezet arra buzdít, „halljuk meg a vészharangot”, s „álljunk a sarkunkra végre”.

Négy éve tart a világbotrány: jórészt külföldi hitelből és a jövő kontójára élünk, s az országot hitelezők szorongatják – közli a Professzorok Batthyány Köre a választópolgárokhoz intézett felhívásában. A polgári értelmiségieket tömörítő szerveződés úgy látja, hogy „ez az út szakadékba visz.” Egyúttal arra is figyelmezeti az embereket, ne hagyják, hogy rövid lejáratú, népszerű ígéretekkel megvásárolják őket, de ne tévessze meg őket „a messze jövő csábos ígérete sem, ha nincs fedezete a jelenben!”

A Professzorok Batthyány Köre szerint most azt kell eldönteni, „ki vezényelje a változást. Az, aki adósságcsapdába vezette az országot, vagy az, aki 2002 előtt csökkenő eladósodás mellett ért el növekedést? (...) Kire bízzuk az országot: arra, aki teremt, vagy arra, aki elherdál? Aki növel, vagy aki apaszt? Aki gyarapítja a közvagyont, vagy aki feléli? Aki cselekvési teret nyit, vagy aki az emberek gyámoltalanságára alapoz? Aki munkalehetőséget teremt, vagy aki nyugdíjba küld, és kivándorlásra biztat?” – teszik fel kérdéseiket a felhívásban.

„Szeretjük-e, ha félrevezetnek bennünket az ország ügyeiben? Szeretjük-e, ha vezetőink a kiskapukon közlekednek? Tiszteljük-e azokat, akik a zava­ros­ban halásznak? Akik kettős életet éltek a múlt rendszerben, akik kétes üzelmekkel, a közvagyon rovására tollasodtak meg az újban? Akik nem a köz javát, hanem a közjavakat akarják? Legyen eszünk, legyen szívünk! Álljunk a sarkunkra végre!” – buzdítja a magyar választókat a Professzorok Batthyány Köre.

Megjegyzés:

A Professzorok Batthyány Köre 1995. június 3-án jött létre azzal a céllal, hogy a polgári értékrendet magukénak valló, ezen értékrend érvényesíté­sé­ért tenni akaró egyetemi tanárok közös munkájának keretet biztosítson, hogy a jelen kihívásaira hosszabb távon is érvényes megoldásokat keresve hozzájáruljon a nemzet szellemi energiáinak mozgósításához, és ezzel előmozdítsa erkölcsi és gazdasági felemelkedését.

Ottlik Judit      
(MNO., 2006.04.03.)