A  HONLAP  HÁZIGAZDÁJÁRÓL

Ahogy növekszik honlapunk ismertsége és látogatóinak száma, egyre többen érdeklőd­nek annak házigazdája, Barlay Ö. Szabolcs atya felől. Most ennek az érdeklődésnek, többszöri kérésnek teszünk eleget fényképé­nek közlésével. Részletekbe menő életrajzi adatok közreadásával nem kívánjuk untatni kedves látogatóinkat, beszéljen maga a hon­lap tartalma szerzőjéről. Ha valaki mégis sze­retne töb­bet megtudni elhivatottságáról és ed­digi papi életéről, kérjük, hallgassa meg gyémánt­misés prédikációját.