"...Már az is nagyon fontos, ha valaki kimondja, elég volt, eddig és ne to­vább..."

 


Bábel Balázs kalocsa - kecskeméti érsek:

Szellemi forradalomra van szükség...

A Márciusi Chartát – jeles magyar értelmiségiek mellett hét katolikus püspök is aláírta: Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, Spányi Antal székesfehérvári, Pápai Lajos győri, Veres András szombathelyi, Balás Béla kaposvári, Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyés püspök, vala­mint Bíró László kalopcsa-kecskeméti segédpüspök.
Bábel Balázs érseket arról kérdeztük, milyen megfontolásból csatla­kozott az aláírókhoz.

– Csoóri Sándor a Charta ' 77 mintájára szeretné a szellem embereit mozgósítani. Mivel ez nem politikai szerveződés, úgy gondoltam, mint értelmiséginek, gondolkodó embernek, kötelességem segíteni az orszá­got felrázni, jelezni, hogy bizony nagy bajban vagyunk. Már az is előre­lépés, ha feltárjuk a bajokat.

Az írástudók közül sokan ráálltak, hogy félrevezessék a nemzetet: a jóra azt mondják, hogy rossz, a rosszra pedig, hogy jó. Velük szemben az aláírók életük példájával bizonyították jó szándékukat, becsületességü­ket, világos gondolkodásukat, így mások előtt is hitelesen képviselhetik az erkölcsi és gazdasági megújulást. Gondolom, püspöktársaim is ezért írták alá a levelet.

– Nem tudom, mit fogunk elérni – folytatta Bábel Balázs –, nehéz ezt előre megmondani. A nagy dolgok általában apró részletekből indulnak. Már az is nagyon fontos, ha valaki kimondja, elég volt, eddig és ne to­vább. Elég volt a hazudozásból. Az igazság szabaddá tesz. Fel kell ébred­nie az értelmiségnek, mert nagy a felelőssége. Jó értelemben vett szelle­mi forradalomra van szükség. Nem erőszakra, hanem az igazság kimon­dására, érvelésre. Az ember testből és lélekből áll. Ezért az erkölcsi megújulást feltétlenül követnie kell a gazdaságinak. Az is fontos, hogy a levél gondolatai elterjedjenek, mert akkor talán egy választásnál nem lehet – mint legutóbb – hazugsággal, az emberek félrevezetésével nyerni. Talán azt is meg fogja mindenki érteni, hogy ha a nemzeti oldal is nyer, nem jön el pillanatok alatt a Kánaán, mert az ország nagyon nagy bajban van, de ki kell, és ki is lehet lábalni belőle.

– bl –
      

( Forrás: Új Ember )