Fekete zászlót a házakra!

 


VIGYÁZZATOK!   ÉLETVESZÉLYBEN VAGYUNK MINDANNYIAN!

-     Gyászlobogók Sarkadon     -


S.O.S. Magyarország! Ilyen még nem fordult elő Mohács óta. A Békés-megyei kisváros lakosai elhatározták, hogy mától kezdve kiteszik a városházára, a középületekre, a magánházakra a fekete gyászlobogót. Nem azért, mert a város egy nagy halottját temetik, hanem azért, mert Gyurcsány Ferenc, a haza népéért felelős magyar miniszterelnök és kormánya sorra bezáratja Sarkad életet biztosító iskoláit, korházát, és száz számra munkanélkülivé válnak a város megbecsült köztisztviselői, nevelői, orvosai, ápolónői. Az élet kultúrája helyett a halál dögkeselyűi repülnek fejünk felett.

A magyar nép élni akar! És amikor rettenetes szenvedések gyötrik, mindig megtalálja a módját, hogy a legmegfelelőbb jelképpel, most a gyászlobogókkal adja tudtára a halálos ítéletet hozóknak, hogy   e l é g   v  o  l t !    N e   t o v á b b !

A Televízió hírét közli
Barlay Ö. Szabolcs
a kommunista diktatúra
8 évre elitélt áldozata