"Bízzatok Magyarok!"

 


Dr. Papp Lajos sebészprofesszor beszéde
a pécsi Rendszerváltó Nagygyűlésen

A Szellem, Erkölcs forradalmárait nem lehet kifárasztani. A megszólítottakat nem lehet az utcákról, a terekről visszaszorítania karámok közé, a panelboxokba, nem lehet visszacsalogatni az ólakba vályúkba öntött moslékkal. Hiába való vágyakozása a mammon szolgálóinak, a zsarnoknak, hogy megunjuk, hogy belefáradunk. Nem tudják kivéreztetni a Fény gyermekeit. A küldött emberek, a felbéreltek, a gyújtogatók, a rombolók, a kődobálók visszavonulnak, ha elfogy a pénz és érzik a tiszta szívűek erejét, az Úr tekintetét.

De Mi maradunk. Egyre többen leszünk, egyre állhatatosabbak leszünk, egyre erősebbek leszünk, mert érezzük a felülről jövő életet, az isteni támogatást.

Ez a forradalom csak akkor győzhet, ha minden egyes résztvevője megtartja a Törvényt. "Melyik a főparancs a Törvényben, Mester?" - kérdezték Jézust. Jézus ezt felelte: "Szeresd Úradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből! Ez a legnagyobb, az első parancs. A második hasonló hozzá: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat!" Ezen két parancsolat alapszik az egész törvény és a Próféták. Ezért dolgozzatok és imádkozzatok! És aki nem tud belenyugodni abba, hogy a hazugság mindennél hatalmasabb ezen a földön és a magyar nemzet jövendői immár elnyelje véglegesen a gonoszság özönvize, akinek lelkében van még bátorság ahhoz, hogy szembeforduljon ezzel az özönvízzel és odakiáltsa az árnak: megállj, s térj vissza, ahonnan jöttél! Ezt a földet és ennek a földnek népét az Úr ereje őrzi, az jöjjön vele és ismerje meg az igaz valóságot, ami szabaddá teszi azokat, akik élnek vele, s kimenti őket még a poklok mélységéből is.

Bár mit is lát szemetek a ma sötétjében, a Szabadság perce közeledik. Ne várjátok azonban és ne is keressétek se ágyúk dörgésében, se hangzatos politikai jelszavakban! Az Úrnak igazsága halkan jár, és békesség kíséri. Az Ő akarata rendelkezett már minden dolgotokban, s az Ő rendelkezését nem idő méri, hanem tudás! Lelki tudás.

Az Igazak jövendőjét a lélek és a szellem ereje formálja és az Úr ereje emeli magasba. Bízzatok Magyarok! A rabság és szenvedés napjai megszámláltattak. A Szabadság hajnala már dereng.

(Forrás: www.mariaorszaga.hu)