Kik a nemzetgyilkosok?„Sterilizált és herélt macskák...” ?

Részlet Kerényi Lajos cikkéből      

Mottó: „A lélek mérgezői nemzetünk gyilkosai”

Sajnos sokaknak nem tetszik, ha lelkünk, családunk, nem­ze­tünk tengere csendes. Felkorbácsolják sima tükrét. A nagyképű önzés az Istent, a teremtőt a tudósokkal próbálná helyette­sí­teni... vagy politikusokkal, akik nagy ígéreteket tesznek, hogy Jézus, vallás, erkölcsi nevelés nélkül, majd békét, boldog em­be­re­ket teremtenek. Az általuk felkorbácsolt viharok az ösz­tö­nök féktelen orkánjai által milliókat tesznek tönkre, és tesznek céltalanná. Öngyilkosságba kergetnek, vagy kábítások­kal, alkohollal, drogokkal próbálnának úrrá lenni a háborgáso­kon. De valóságos, megnyugtató választ adni nem képesek a halálra, a csalódásokra, a szenvedésre, a kudarcokra. Reményik Sándor szennyáradatról beszél, mellyel a bennünk lévő istenar­cot elfedik, beiszapolják. A lélek mérgezői nemzetünk gyilko­sai.

A hazánkra zúduló szennyáradat mérgez, – a vihar egyre job­ban fel akarja korbácsolni a harmonikus, sima tükrű lélek –, csa­lád- és nemzet-vizeket. E sok ártás immár odáig juttatta sze­gény népünket, hogy még az Alkotmánybíróság is alkotmá­nyos­nak vélelmezte az országgyűlés azon legújabb törvényterveze­tét, mely szerint minden 18. életévét betöltött fiú és lány ste­rilizáltathatja magát. Ezt nem nevezhetjük másnak, mint nem­zetgyilkosságnak!

Kedves magyar fiatalok! Ne tegyétek! Nehogy eunuchokhoz, herélt és kasztrált, elhízott macskákhoz alacsonyítsátok le ma­gatokat! Ki fog igazi keresztény magyarokat szülni és felne­velni?

Aludni látszó Jézus, Péterrel ébresztgetünk: „Mester, nem törődöl azzal, hogy elveszünk e piszkos, felkavart tengerár­ban?” Jézus nekünk is válaszol. VISSZAKÉRDEZ: „Miért féltek annyira? Még mindig nem hisztek?”

Nagyon sok múlik most rajtunk. Nem gyalázni kell a felkorbá­csolókat, hanem nekünk kell igazi keresztényekké átformálód­nunk. Akkor nem fogunk kasztráltatni, magzatokat ölni (több mint hatmilliót), felelősséget nem vállalva vad, „szabad szerel­meket” és élettársi viszonyokat élni.

Jézus! Ne hagyd magára ezt az árva magyar nemzetet!