P. Hofher József SJ levele Szili Katalinnak

 


Dr. Szili Katalinnak
Az Országgyűlés Elnök Asszonyának
Kelt: Budapest, 2008.02.11. Betegek Világnapján


Tisztelt Elnök Asszony!


Az elmúlt esztendő decemberében, Magyarország Szegényeiért megkezdett "imádságos éhségsztrájkom" megkezdésekor már jeleztem, hogy a böjt befejezése után szeretném átadni Önnek azokat a szolidaritási képeslapokat, melyeket az elmúlt időszakban küldtek címemre azon honfitársaim, akik kifejezték együttérzésüket a társadalom elszegényedő tagjaival.

Mivel az emberekben erős a félelem a megtorlástól, sokan jelezték, hogy csak akkor küldenek képeslapot, hogyha azokat nem továbbítom a parlament felé. Honfitársaim kérését figyelembe véve, ezért jelképesen továbbítom az üzenetüket.

A képeslapok egy töredékét 12 feszületen helyeztük el, jelezve, hogy Magyarország Szegényei kereszthordozók. A 12 feszületen továbbá megjelenítettünk "szent szavakat", alapvető emberi értékeket, "amelyek nélkül élni nem hogy nem érdemes,talán nem is lehetséges".

Ezek az értékek a következők: Igazság, Szépség, Jóság, Szeretet, Becsület, Nagylelkűség, Tudás, Család, Bizalom, Együttérzés, Testvériség, Egyenlőség, Szabadság, Népuralom, Hazaszeretet, Egészség, Őszinteség, Remény, Hagyomány, Kultúra, Anyanyelv, Békesség, Bölcsesség, Közösség.

Tisztelt Elnök Asszony!

A mai világ hatalmasainak és a magyar hatalmi elitnek is alapérzése a félelem. A "pénzisten" imádatában félnek mindattól, ami személyes és közösségi. Mivel személyi méltóságukat csak az anyagi javak birtoklásában látják megalapozva, hihetetlen értékeket halmoznak fel saját zsebükben, nyomorba döntve ezzel az emberiség nagyobb felét.

Az anyagi javak igazságos elosztásától való félelemben megtagadják honfitársainktól az állampolgárságot, nemzetünktől - a meg nem született életek miatt - a jövőt.

Mindentől rettegnek ami a közösségről szól, ezért veszik el tőlünk legújabban ünnepeinket is. A kordonok mögött rettegő kormánynak üzenjünk! Ne tőlünk féljetek! Sokkal inkább féljetek a "pénzistentől", mely az embereket háborúba, a testeteket és lelketeket pokolba taszítja.

Tisztelt Elnök Asszony!

A Szentírásban olvassuk, két úrnak nem szolgálhatunk egy időben. Egyszer döntenünk kell, hogy a "mammon" vagy az "ÁMEN" oldalára állunk

e. Ne féljen az "ÁMEN" oldalára állni. Az Országgyűlés elnöki székét lehet, hogy elveszíti; de testvérei szeretetét, megbecsülését nem fogja elveszíteni soha, hogyha jó döntést hoz!


Tisztelettel:
P. Hofher József SJ